%
×
Poklanjamo Vam

promotivni kod sa 15% popusta koji možete iskoristiti u Mona online prodavnici! 

Korisnički servis - Reklamacije

Nedostaci na proizvodu

Ako je nedostatak vidljiv, potrošač treba podnijeti zahtjev kompaniji Mona u roku od osam dana od primitka proizvoda. Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba podnijeti u roku od 2 mjeseca od dana otkrivanja skrivenog nedostatka, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda.

Prigovore i žalbe potrošači mogu uložiti:

  1. Slanjem na mejl adresu onlineba@mona.rs;
  2. Na broj telefona 051/226-380 u periodu od 8.00 do 16.00 časova svakog radnog dana (za artikle kupljene u internet trgovini);
  3. Redovnom poštom na adresu - Mona d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 68, 78000 Banja Luka (sa naznakom "Za Mona internet trgovinu").

Mona će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana primitka reklamacije, prodavač će pismeno ili elektroničkim putem obavijestiti potrošača o odluci (prihvaćenom ili odbijenom prigovoru potrošača u vezi sa sukladnošću predmeta) člana, kao i mogući način rješavanja žalbe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povrat novca, zamjena ili popravak proizvoda). Mona će učiniti sve što je u njenoj moći da riješi spornu situaciju, a sve kako bi se uklonili dotični nedostaci.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. Rok za rješavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa prijedlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

  • Dužan je da pruži odgovarajuće obavještenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije);
  • Dužan je da potrošača sveobuhvatno obavijesti o mogućnosti rješavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim tijelima za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.