Roba se prodaje pod sledećim uslovima: 

 • za iznose od 60.00 KM do 200.00 KM odobrava se prodaja na 3 jednake mjesečne rate
 • za iznose od 200.00 KM do 1000.00 KM odobrava se prodaja na 6 jednakih mjesečnih rata
 • za iznose preko 1000.00 KM nije moguća prodaja na rate bez odobrenja službe komercijale.  

Kupac mora da ispunjava sljedeće uslove: 

 • Da je zaposlen na neodređeno vrijeme;
 • Da prosječan iznos primanja u posljednja 3 mjeseca umanjen za obustave bude najmanje dvostruko veći od iznosa kupovine;
 • Da računi poslodavca nisu bili u blokadi u zbiru više od 10  kalendarskih dana u posljednjih 365 dana;
 • Da poslodavac aktivno posluje minimum 6 mjeseci;
 • Da izdata Potvrda od strane poslodavca ne bude starija od 10 dana;
 • Da donijeta Potvrda i Administrativna zabrana sadrže sve potrebne podatke.

*Nakon provjere uslova postoji mogućnost da kupovina putem Administrativne zabrane ne bude odobrena.

Da bi kupac kupio robu na rate potrebno je da izvrši sljedeće korake: 

 • Preuzeti sa sajta sljedeće obrasce Potvrda i Administrativna zabrana
 • Odštampati Potvrdu u 1 primjerku, a administrativnu zabranu u 2 primjerka 
 • Odštampanu dokumentaciju dati na popunjavanje i ovjeru u nadležnoj službi u preduzeću u kojoj je kupac zaposlen  
 • Popunjenu i ovjerenu dokumentaciju zajedno sa foto-kopijom lične karte donijeti u prodajni objekat 
 • Nakon odabira robe prodavac popunjava Ugovor o prodaji robe sa obročnom otplatom cijene i RKPDV obrazac (obrasci se nalaze u prodavnici) i po potpisivanju jedan primjerak ugovora ostavlja kupcu, nakon čega kupac može da preuzme robu.  

Prilikom uplate rata, bez obzira da li je vrši preduzeće ili kupac obavezno u pozivu na broj upisati broj ugovora.