%
×
Poklanjamo Vam

promotivni kod sa 15% popusta koji možete iskoristiti u Mona online prodavnici! 

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja Mona internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Mona d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Mona internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima, kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast, a sve ukladu sa važećim propisima u vezi sa zakonom o zaštiti potrošača i međinarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu djelatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.

INTERNET PRODAVNICA je informacioni sistem namjenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Mona d.o.o. Banja Luka i povezana lica u okviru grupacije MONA. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem (u daljem tekstu: “Potrošač” u Internet prodavnici).

MONA INTERNET PRODAVNICA omogućava Potrošačima korišćenje usluga i sadržaja svoje stranice, a prava i obaveze Prodavca i Potrošača su regulisana dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge stranice www.monaonline.com. Korišćenjem bilo kojeg dijela stranice, smatra se da su Potrošači upoznati Uslovima korišćenja MONA Internet prodavnice, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

MONA INTERNET PRODAVNICA može revidirati Uslove korišćenja u bilo kojem trenutku, ažuriranjem ovog dokumenta. Uslovi korišćenja su obavezujući za Potrošače, te savjetujemo da se redovno posjećuju, radi pregleda eventualnih izmjena.

REGISTRACIJA

Potrošač prihvata propozicije ovog sajta samim činom registracije. Proces registracije je izuzetno jednostavan i od Potrošača zahtjeva samo osnovne podatke. Prilikom registracije Potrošač popunjava formular, a svaki naredni put je dovoljno da se Potrošač samo uloguje na svoj nalog. Kao registrovani član Potrošač ima mogućnost da u svako doba podnese zahtjev za iščlanjenje, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka, u roku od 7 do 10 dana od dana kada zahtjev bude primljen.

PROCES PORUČIVANJA

Sve informacije o procesu kupovine možete pogledati na linku u nastavku KAKO KUPITI

USLOVI I NAČINI ISPORUKE

Više informacija o uslovima i načinu isporuke možete pogledati OVDJE

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti pouzećem ili putem Interneta platnim karticama Visa, Mastercard i Maestro koje podržavaju plaćanje preko Interneta (za plaćanje karticom je neophodna prethodna registracija) , kao i kupovinu na rate bez kamta i naknada korisnicima UnicreditCard platnih kartica Visa Classic, MasterCard/Visa Revolving i Golden Visa).

Potrošač kreira porudžebnicu klikom na taster POTVRDI. U trenutku kada Potrošaču stigne potvrda porudžbenice od strane MONA Internet prodavnice, Potrošač preuzima obavezu plaćanja i preuzimanja naručene robe, a MONA Internet prodavnica preuzima obavezu slanja poručenog artikla Potrošaču, ukoliko je dostupan.

Plaćanje gotovinom pri isporuci pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem omogućuje Potrošaču da plati vrjednost porudžbine prilikom dostave poručene robe. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, kuriru prilikom same isporuke na navedenu adresu.

Plaćanje platnim karticama:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS Level 1 certificirane platforme.

PCI DSS je skup pravila koji se konstantno nadopunjuje već dugi niz godina, a regulira na koji način i pod kojim uslovima učesnici u procesu plaćanja karticama mogu upravljati osjetljivim kartičnim podacima. Pravila određuje PCI Vijeće, a koje se sastoji od predstavnika svih relevantnih kartičnih shema na svijetu.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Monri payten d.o.o. pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

*Unos i provjera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a internet prodavac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja se biti obavljena u konvertabilnim markama (KM). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos u konvertibilnim markama transakcije će biti kovertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

 

CJENE U MONA INTERNET PRODAVNICI

Sve cjene su iskazane u konvertabilnim markama u apoenima koji su u opticaju u BiH sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmjene cijena bez prethodnog obavešavanja kupaca, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cijene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cijene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cijena u maloprodajnim objektima Prodavca.

SAOBRAZNOST

Mona Fashion d.o.o. Beograd je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Mona Fashion d.o.o. Beograd je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 mjeseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Ukoliko je Mona Fashion d.o.o. Beograd odgovorna za nesaobraznost proizvoda, sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Mona Fashion d.o.o. Beograd.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. Rok za rješavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa prijedlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

 • dužan je da pruži odgovarajuće obavještenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
 • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavijesti o mogućnosti rješavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim tijelima za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Više informacija o pravu potrošača na odustanak od ugovora možete pogledati OVDJE

PRIMJEDBE I REKLAMACIJE NA RAD INTERNET PRODAVNICE www.monaonline.com

Više informacija o reklamacijama možete pogledati OVDJE

POLITIKA PRIVATNOSTI

Više informacija o Politici privatnosti možete pogledati OVDJE

POLITIKA KOLAČIĆA

Više informacija o politici kolačića možete pogledati OVDJE

ZAVRŠNE ODREDBE

Isporučilac zadržava pravo da može mjenjati ove uslove bez prethodnog obavještavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može provjeriti trenutno važeće uslove.

PRIMJEDBE I REKLAMACIJE

Nedostaci na proizvodu

Ako je nedostatak vidljiv, potrošač treba zahtjev da dostavi MONI u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda. Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba da podnese u roku od 2 mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda.

Žalbe, reklamacije i primjedbe potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu onlineba@mona.rs

2. u maloprodajnim objektima gdje je kupljen artikal i na broj telefona 051/226-380 u periodu od 8 - 16 časova svakog radnog dana (za artikle kupljene u maloprodajnim objektima)

3. na broj telefona 051/226-380 u periodu od 8 - 16 časova svakog radnog dana (za artikle kupljene u online prodavnici)

4. redovnom poštom na adresu - MONA d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 68, 78000 Banja Luka (sa naznakom „Za MONA Internet prodavnicu“)

MONA će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavjestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primjedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rješavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, zamjena ili popravka artikla). MONA će učiniti sve radi rješavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

KORISNIČKI SERVIS - PRAVO NA ODUSTAJANJE/POVRAĆAJ ROBE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 15 dana od trenutka kada roba dospije u državu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu poštom, na adresu sjedišta kompanije, u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Istekom roka od 15 dana od momenta kada roba dospije u državu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora Prodavcu. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška Prodavca. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe, koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi ste ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora. Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe Prodavcu.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i sledstveno povraćaja sredstava Potrošaču, koji je platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MONA je u obavezi da povraćaj izvrši preko Monri payten sistema, što znači da će Monri payten sistem, na zahtjev Prodavca, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili će uplaćena sredstva vratiti kupcu na tekući račun.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora:

Ukoliko Potrošač nakon što je naručio određeni artikal putem MONA Internet prodavnice i poružbenica mu je potvrđena od strane MONA Internet prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom MONA ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da Potrošač nije odustao od ugovora. U skladu sa zakonom, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cijene od strane kupca, te prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospjelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, Potrošač je dužan da Prodavcu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

U cilju izvršenja povrata poručenog ili zamjene artikala, Potrošači treba da Prodavca kontaktiraju putem telefona 051 226 380 ili slanjem e-mail-a sa svojim ličnim podacima (ime i prezime i kontakt telefon) na e-mail adresu onlineba@mona.rs

USLOVI ISPORUKE

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču slanjem robe preko kurirske službe, sa kojom ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju.

Za sve porudžbine vrijednosti manje od 150 km Potrošač se, prihvatajući ove Uslove korišćenja, obavezuje da na ime troškova isporuke prilikom preuzimanja pošiljke plati, direktno kuriru, iznos od 9 km sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrijednost 9 km ili više isporuka je besplatna.

Nakon prijema porudžbine od strane Potrošača, Služba Internet prodaje kompanije Mona vrši provjeru dostupnosti i ispravnosti artikala. Ukoliko su poručeni artikli dostupni Potrošaču se šalje potvrda o prijemu porudžbine i počinju da teku rokovi za isporuku. Ukoliko poručenog artikla nema na stanju, Potrošač dobija e-mail o nedostupnosti artikla.

O vremenu dostave Potrošač će biti obavješten telefonom od strane kurirske službe.

Nakon preuzimanja paketa od strane kurirske službe, Potrošaču će biti prosleđena automatska poruka na e-mail sa kodom pošiljke koju može pratiti OVDJE.

Rok isporuke iznosi 2-3 radna dana od prvog narednog dana od dana izvršenja porudžbine od strane potrošača.

Isporuke paketa se vrše samo radnim danima, tj. vikendom se isporuke paketa ne vrše.

Molimo Vas za razumijevanje za moguća kašnjenja u isporuci u periodima akcija i sezonskih sniženja obzirom da isporuka zavisi od eksternih službi.

Kuriri XExpress-a (eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16h. Molimo Vas da u tom periodu obezbijedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primijetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavijestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

O vremenu dostave Kupac će biti obaviješten telefonom od strane kurirske službe.

Nakon preuzimanja paketa od strane kurirske službe, potrošaču će biti proslijeđena automatska poruka na e-mail sa kodom pošiljke koju može pratiti OVDJE

Kako bismo osigurali dostupnost artikala i njihovu ispravnost, sa svakom prodavnicom se vrši dodatna provjera dostupnosti i ispravnosti stanja artikla.

Ako su svi artikli dostupni, idu na isporuku.

Nakon provjere dostupnosti, ukoliko određenog artikla nema, dobićete e-mail o dostupnosti.

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti pouzećem ili putem Interneta platnim karticama Visa, Mastercard i Maestro koje podržavaju plaćanje preko Interneta (za plaćanje karticom je neophodna prethodna registracija) , kao i kupovinu na rate bez kamata i naknada korisnicima UnicreditCard platnih kartica Visa Classic, MasterCard/Visa Revolving i Golden Visa). Potrošač kreira porudžebnicu klikom na taster POTVRDI. U trenutku kada Potrošaču stigne potvrda porudžbenice od strane MONA Internet prodavnice, Potrošač preuzima obavezu plaćanja i preuzimanja naručene robe, a MONA Internet prodavnica preuzima obavezu slanja poručenog artikla Potrošaču, ukoliko je dostupan.

Plaćanje gotovinom pri isporuci pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem omogućuje Potrošaču da plati vrijednost porudžbine prilikom dostave poručene robe. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, kuriru prilikom same isporuke na navedenu adresu.

Plaćanje platnim karticama:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS Level 1 sertifikovane platforme

PCI DSS je skup pravila koji se konstantno nadopunjuje već dugi niz godina, a regulira na koji način i pod kojim uvjetima sudionici u procesu plaćanja karticama mogu upravljati osjetljivim kartičnim podacima. Pravila određuje PCI Vijeće, a koje se sastoji od predstavnika svih relevantnih kartičnih shema na svijetu.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Monri payten  d.o.o. pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

*Unos i provjera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja se biti obavljena u konvertabilnim markama (KM). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca,iznos u konvertibilnim markama transakcije će biti kovertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

Kao kompanija koja ima reputaciju u ovoj djelatnosti i koja u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma nam je stalo do zaštite podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika sajta.

Mona d.o.o. Banja Luka (dalje: MONA) se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

Mona d.o.o. Banja Luka će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere, u cilju obezbjeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba ili izmjena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam povjerili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim propisima. Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u okviru grupacije MONA, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u okviru grupacije MONA su svjesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molimo vas da pijre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu.

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmjenama i dopunama ove Politike privatnosti.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: Mona d.o.o. Banja Luka

Sjedište: Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 68, Banja Luka

MBS: 57-01-0406-16 (65-01-0529-10)

MB: 11149979

JIB: 4404099470001

Email: onlineba@mona.rs

Telefon: 051/226-380

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

 • Pristanak, dat od strane posjetilaca web stranice MONA , kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na dataprotection@monaonline.com ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;
             
 • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
             
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
             
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
             
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
             
 • Legitimni interes rukovaoca - za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju vašim potrebama i željama.

Svrha obrade:

MONA obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:

 •  Odgovaranja na upit ili zahtjev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
             
 •  Obrađivanja porudžbine (npr. obaviještavnje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahtjeve u vezi narudžbine i sl.)
             
 •  Omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u internet prodavnici;
             
 •  Omogućavanje kupcima zamjene robe;
             
 •  Omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja;
             
 •  Omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;
             
 •  Omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na web stranici na najučinkovitiji način;
             
 •  Filtriranje sadržaja koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, u cilju olakšavanja pretrage;
             
 •  Obaviještavanje o promjenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;
             
 •  Pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici web stranice mogu kreirati;
             
 •  Omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
             
 •  Prilagođavanje sadržaja korisnika našim web stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;
             
 •  Otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.
   

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

 •  Izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;
             
 •  Izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;
             
 •  Izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;
             
 •  Obaviještavanja o novim kolekcijama;
             
 •  Dostavljanja korisnih informacija vezanih za MONA Internet prodavnicu i druge maloprodajne objekte;
             
 •  Kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
             
 •  Marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.

 

REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

MONA Internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sljedeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mjesto prebivališta, pol, datum rođenja i IP adresa.

Vaš Mona profil dostupan je samo nakon registracije na MONA web stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. e-mail adresom i lozinkom - zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promijenite makar jednom godišnje. Mona d.o.o. Banja Luka nema pristup lozinci, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

MONAd.o.o. Banja Luka čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaviještenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu dataprotection@monaonline.com (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sjedišta rukovaoca.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MONA Internet prodavnica će čuvati vaše podatke u roku od 6 mjeseci od dana deregistracije, u cilju rješavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u okviru grupacije MONA i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka.“

1.2 PORUČIVANJE PROIZVODA U ONLINE PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik - “gost”.

U cilju uspješnog obrađivanja narudžbine od strane “gosta” potrebni su nam sljedeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta, adresa isporuke, e-mail adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, MONA vjerovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je unio.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje online prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama MONA i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprinijeti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

1.3 DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, dijelimo sa našim partnerima za logistiku (X express), kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtjevu. Poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

1.4 POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTJEVA

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na MONA Internet prodavnicu ili alternativno, putem e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili email adresa) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rješavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postaviti preko chat forme kompanije putem email-a onlineba@mona.rs

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa MONA. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u MONI ili povezanim licima odnosno u društvima koja upravljaju MONOM, a sve u cilju brzog i efikasnog rješavanja korisnikovog zahtjeva.

Ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook, možete svoj nalog povezati na MONA chat obrasce, u cilju postavljanja upita ili zahtjeva. MONA, u tom slučaju, prikuplja korisničko ime na tim društvenim mrežama i IP adresu, ali nema pristup profilima i lozinkama na pomenutim sajtovima, niti sa pružaocima tih društvenih mreža djelimo vaše lične podatke pohranjene kod nas.

Slanjem e-poruke posredstvom web chat obrasca ili na e-mail adrese navedene na veb-sajtu www.monaonline.com korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahtjeva, MONA vjerovatno neće moći da postupi na zatraženi način.

1.5 PLAĆANJE U ONLINE PRODAVNICI

Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u MONA Internet prodavnici ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu Monri payten, a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

MONA nikada ne dolazi u kontakt sa cjelovitim podacima o vašoj platnoj kartici.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS Level 1 sertifikovane platforme

PCI DSS je skup pravila koji se konstantno nadopunjuje već dugi niz godina, a regulira na koji način i pod kojim uvjetima sudionici u procesu plaćanja karticama mogu upravljati osjetljivim kartičnim podacima. Pravila određuje PCI Vijeće, a koje se sastoji od predstavnika svih relevantnih kartičnih shema na svijetu.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama kompanije Monri payten. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko Monri payten panela, što znači da će Monri payten na zahtjev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

1.6 Newsletter i upotreba podataka za marketing

Putem newsletter-a MONA, odnosno povezana društva u okviru grupacije MONA, obavještava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vjernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje MONA organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za MONU.

Kako biste se prijavili za primanje newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja MONA Internet prodavnice vašim zahtjevima i interesovanjima, odnosno da dobijanja personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-mail adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti MONA Internet prodavnice.

Možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka, u kom slučaju ste obavezni da date samo vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, MONA će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. MONA će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MONA Internet prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA MONOM

Različite tehnologije mogu se koristiti na MONA Internet prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primjeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posjećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše web stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

1.1 Click-stream podaci

Kada posjetite našu web stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.

Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sljedeće:

 •   IP adresu posetioca
             
 •   Datum i vrjeme posjete
             
 •   URL  preporuke (web mjesto sa koje je posjetilac poslat)
             
 •    Posjećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici
             
 •    Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).
   

1.2 Kolačići (cookies)

Kolačić je tekstualna datoteka koju web server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamjernog softvera na vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi MONA Internet prodavnica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i cjelokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

Pročitajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o našoj upotrebi kolačića.

1.3 Re-targeting tehnologije

MONA Internet prodavnica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posjetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju internetom. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na MONA Internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, MONA pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na dataprotection@monaonline.com ili na adresu Kralja Petra I Karađorđevića br. 68, Banja Luka. Upite ili zahtjeve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o mjerama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sljedeća prava:

1.1.Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahtjeva identifikujete na odgovarajući način.

1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

1.4 Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu, obavijestićemo vas o istom.

1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

1.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

1.7 Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima MONE, npr. za marketinške svrhe.

1.8 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

1.9 Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe propisa o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete primjedbu ili prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
 

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, RJEŠAVANJA PRITUŽBI

 

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da riješite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje MONA molimo Vas da to učinite koristeći naše sljedeće kontakte:


MONA d.o.o. Banja Luka

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 68

Banja Luka

Mejl: onlineba@mona.rs
 

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za MONA predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

MONA koristi obrađivače za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Svi obrađivači podataka i primaoci koje MONA angažuje obrađuju samo vaše lične podatke u skladu sa Moninim uputstvima i zakonski i ugovorno su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

MONA kao rukovalac odnosno kontrolor može da odredi kao obrađivača samo ono lice, koje u potpunosti garantuje primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.obrade podataka o ličnosti i u skladu s tim je odredila sledeće obrađivače podataka o ličnosti:

 • NB Soft d.o.o. - Obrađivač koji Rukovaocu izrađuje i održava MONA Internet prodavnicu, kao i panel na kome se obrađuju porudžbine, te obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja, IP adresa, broj kartice lojalnosti;
             
 • Monri payten d.o.o. - pruža usluge online plaćanja, prilikom izvršavanja porudžbine na MONA Internet prodavnici, te obrađuje podatke o bankovnom računu Potrošača, radi izvršenja plaćanja. Napominjemo, MONA nema, niti u bilo kom slučaju prima podatke o tekućem računu Potrošača;
             
 • Unicredit banka - pruža usluge povrata novca u slučaju da Potrošač iskoristi svoje zakonsko pravo na odustanak od ugovora o prodaji robe na daljinu, te u tom cilju obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, adresu stanovanja i broj tekućeg računa.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

MONA djeli podatke o ličnosti potrošača sa sledećim poslovnim partnerima, u svrhe ispunjavanja funkcije MONA Internet prodavnice i pružanja Potrošačima kvalitetnog iskustva na MONA Internet prodavnici:

 • X express - kurirska služba, koja pruža uslugu isporuke poručenih artikala Potrošačima, a radi izvršenja porudžbine prima sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona;
   
 • ASW  Inženjering - kompanija koja omogućava tehnički aspekt sprovođenja programa lojalnost, te u tu svrhu i sa osnovom ličnog odobrenja Potrošača            koji žele da budu članovi programa lojalnosti prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, e-mail adresa, broj telefona i broj kartice lojalnosti.

Prilikom obrade podataka o ličnosti MONI, MONA može vaše lične podatke podjeliti sa svojim poslovnim partnerima ili povezanim licima, na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Veb-stranica www.monaonline.com tehničkim i organizacijskim mjerama štiti od neovlašćenog pristupa, izmjene ili deljena podataka o ličnosti, kao i od gubljenja ili brisanja, ali ne može garantovati za druge Internet kompanije.

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MONA će u narednih šest mjeseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju riješile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u MONA Internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspješno izvršene kupovine, uračunavajući i vrijeme za rješavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahtjeva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahtjeva čuvaju se za ono vrijeme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtjevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namjenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa MONOM (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posjete web stranici brisaće se u roku od 24 mjeseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtijevaju pozitivno-pravni propisi, MONA navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

MALOLJETNICI

Maloljetnici mlađi od 15 godina ne smiju da koriste MONA veb-stranicu. MONA ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan dio ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem e-mail-a na dataprotection@monaonline.com .

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno mijenjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

Sve promjene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obaviješteni putem e-pošte.