PRAVO NA ODUSTAJANJE

Mona d.o.o. pridržava se politike zaštite potrošača. Kao naš potrošač imate pravo unutar 14 dana od dana primitka narudžbe vratiti kupljeno iz bilo kojeg razloga. Vratiti naručeno  na adresu: Ilica 38a 10000 Zagreb,Kralja Tomislava 4 Split , Avenija Dubrovnika  16,G92 Zagreb. Troskove povrata snosi kupac koji artikal vraca, slanje povrata se moze vrsiti svim kurirskim sluzbama sem postom .

POVRAT/ZAMJENA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Ukoliko ste se predomislili vezano za kupnju ili nakon primitka narudžbe zaključite da vam ne odgovara broj, boja, model i slično, unutar već navedenih 14 dana moguće je napraviti zamjenu ili dobiti povrat uplaćenog novca unutar 14 radnih dana za proizvode. Robu možete poštom poslati u trgovinu iz koje Vam je paket isporučen. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kako bi napravili zamjenu ili vratili naručeno uz želju za povratom plaćenog kontaktirajte nas na broj +385 1 7988 325 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@mona.hr i opišete kakav problem imate. Ovisno o vrsti plaćanja biti će potreban broj bankovnog računa na koji želite da vam se izvrši povrat sredstava.

Roba se može vratiti isključivo uz predočenje računa te uz list reklamacija/povrata.

Ako artikl vraćate poštom, šaljete ga na adresu trgovine koja Vam je napravila isporuku.

U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelomično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mona Online Shop vratiti će uplaćena sredstva za robu na bankovni račun koji kupac specificira i za koji pošalje IBAN.

Povrat sredstava osobama koje su platile pouzećem vrši se nakon potvrde o zaprimanju uplate te po primitku vraćene narudžbe, a u roku od 14 radnih dana.

Vodite računa da vraćeni proizvod/i moraju biti nekorišteni, neoštećeni te u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa i list reklamacije/povrata. Za svako umanjenje vrijednosti robe nastalo rukovanjem robe odgovoran je kupac. To se ne odnosi na rukovanje koje je bilo potrebno kako bi se utvrdila funkcionalnost proizvoda. 

Mona online shop nije odgovoran ako dostavna služba kojom kupac pošalje proizvode za povrat/zamjenu ne isporuči te proizvode u naše trgovine i proizvod se vrati na adresu pošiljatelja. Molimo da ako Vam se vrati paket koji ste slali da kontaktirate dostavnu službu koja je vršila dostavu.

Obrazac za reklamaciju/povrat možete preuzeti ovde.

RASKID UGOVORA

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, trgovac je dužan da, u roku od 14 dana od dana primanja obavijesti o odluci potrošača da raskida ugovor, vrati potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Trgovac je dužan da izvrši povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao nazad trgovcu, ako bi trgovac o tome bio obaviješen prije primitka robe. Potrošač je dužan da izvrši povrat robe najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelomično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mona Online Shop vratiti će uplaćena sredstva za robu na bankovni račun koji kupac specificira i za koji pošalje IBAN.

Povrat sredstava osobama koje su platile pouzećem vrši se nakon potvrde o zaprimanju uplate te po primitku vraćene narudžbe, a u roku od 14 radnih dana.

Vodite računa da vraćeni proizvod/i moraju biti nekorišteni, neoštećeni te u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa i list reklamacije/povrata. Za svako umanjenje vrijednosti robe nastalo rukovanjem robe odgovoran je kupac. To se ne odnosi na rukovanje koje je bilo potrebno kako bi se utvrdila funkcionalnost proizvoda. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (nenošena i neoštećena ili je oštećene originalne ambalaže), kupac snosi troškove poštarine u iznosu od 30 kn kako bi roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Obrazac za reklamaciju/povrat možete preuzeti ovde.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Troškovi povrata robe

Potrošač mora da snosi samo izravne troškove povrata robe.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Molimo kupce da obavezno paze na ambalažu koja je sastavni dio proizvoda. Nije dozvoljeno lijepiti, šarati ili na bilo koji drugi način uništavati ambalažu.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

  • Proizvod originalno zapakiran: 0%
        

  • Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost: 0%
        

  • Proizvod korišten: 100%
     

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA možete preuzeti na sljedećem LINKU.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak.

Potrošač kao kupac je obavezan da obavijesti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od dana prijelaska rizika na potrošača.

Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o skrivenom nedostatku, koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja nedostatka, a najkasnije u roku od dvije godine od dana predaje stvari.