Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prijevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Ukoliko kupac primjeti da je i sam proizvod oštećen, potrebno je prijaviti na mejl online@mona.hr ili na broj telefona  +38517/988-325 u roku od 24 časa od momenta prijema paketa

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobiva u paketu sa isporučenim artiklima, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavaču poštom, na adresu sjedišta kompanije, u roku iz stava 1. ovog člana.

Adrese za slanje povrata su: Ilica 38a, Zagreb; Jankomir 33, Zagreb; Avenija Dubrovnik 16, Zagreb i Kralja Tomislava 4, Split

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavaču.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od momenta kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prijevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da vrati robu Prodavaču bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora Prodavaču. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška Prodavača. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe, koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi ste ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora Prodavač je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora. Prodavač vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavač može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe Prodavaču.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i sljedstveno povraćaja sredstava Potrošaču, koji je platio nekom od platnih kartica, djelomično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Modna kuća Mona je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka, na zahtjev Prodavača, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili će uplaćena sredstva vratiti kupcu na tekući račun.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača:

Ukoliko Potrošač nakon što je naručio određeni artikal putem Mona internet trgovine i poružbenica mu je potvrđena od strane Mona internet trgovine ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom Modna kuća Mona Zagreb ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da Potrošač nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača. U skladu sa Zakonom o obligacijskim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cijene od strane kupca, te prodavač ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema općim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospjelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, Potrošač je dužan da Prodavaču naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

U cilju izvršenja povrata poručenog ili zamjene artikala, Potrošač treba kontaktirati sa Prodavačem putem telefona (+385)17988325 ili slanjem e-mail-a sa svojim osobnim podatcima (ime i prezime i kontakt telefon) na e-mail adresu online@mona.hr.

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti OVDJE.