%
×
Poklanjamo Vam

promotivni kod u iznosu od 10 EUR (75,34 kn) koji možete iskoristiti u Mona online trgovini!

Korisnički servis - Reklamacije

Ako ste nezadovoljni proizvodom kupljenim na našoj stranici, obratite nam se s povjerenjem i Vašu ćemo reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku.Trgovac je dužan da u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovori na prigovor primljen u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte i da bez odgađanja potvrdi primitak prigovora pisanim putem.

Dodatno, trgovac je dužan da vodi i čuva evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Ukoliko ustanovite da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake:

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na online@mona.hr ili telefonski na 00385 1 7988 325 .

Temeljem Vašeg opisa reklamacije, možete po svom izboru zahtijevati od prodavatelja:

  • zamjenu proizvoda za novi
  • sniženje cijene,     
  • raskid ugovora (samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadi primjereni rok za ispunjenje ugovora)
  • može li se naći neko drugačije rješenje problema

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu dostavljača provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (potrgani dijelovi i udubljenje) paket ne bi trebali preuzeti. U ovom slučaju molimo Vas da nas nazovite telefonom na broj 00385 1 7988 325 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@mona.hr i navedete razlog zbog kojega ste odbili preuzeti paket.

U najkraćem mogućem roku obavijestit ćemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 sata od trenutka primitka pošiljke, nazovete telefonom na broj 00385 1 7988 325 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online@mona.hr i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavijestit ćemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave nesuglasnosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definiran pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodaje, koji zajedno sa obrascem zahtjeva za reklamaciju, trebate poslati na adresu online@mona.hr. U slučaju robe s greškom, trošak dostave reklamacije snosi Mona online shop.

U slučajevima kad se proizvod s greškom može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište. Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena najkasnije unutar 15 dana.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. Rok za rješavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa prijedlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

  • dužan je da pruži odgovarajuće obavještenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
  • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavijesti o mogućnosti rješavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim tijelima za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije."