Trgovina se nalazi u centru grada, u blizini općine i Trga partizana.