Trgovina se nalazi u blizini Vječne vatre i Centralne banke Bosne i Hercegovine.