%
×
Ви даваме промотивен код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

ЧР совети

ЧР совети
ЧР совети

Споделуваме со Вас неколку идеи како можете своето барање за работа да го земете во своите раце и проактивно да пристапите на оваа задача.

Подетално

Вашето CV е прв и неопходен чекор за востапување контакт со иден работодавач. Поради оваа причина, многу е важно тој да Ве претстави на најдобар можен начин.

За да можете да успеете, битно е да се осигурате дека сите информации што ги внесувате во вашето CV се релевантни за позиција за која сте аплицирале и дека се распоредени по јасен редослед. Овоа значи дека ќе направите документ кој ќе биде читлив и лесен за читање.
 

Подетално

Доколку сте на почеток на кариерата и сеуште не сте ја одабрале Вашата професија, сигурно сте се до сега сретнале неколку пати си советите на другите, и дека треба да работите она што го сакате и/или она што ќе биде финансијски профитабилно. Сепак, истражуванјата покажуваат дека тоа не е доволно! За да бидете задоволни со Вашата кариера, неопходно е присуство  на следните фактори: можност да можете да се развивате, да учите, да придонесете за вредностите кои Ви се важни и да поради тоа бидете препознаени.

Подетално

Работодавците се подготвуваат за разговорот со кандидатот - детално го читат CV-то , проверуваат го неговиот/ нејзиниот LinkedIn профил, и ги подготвуваат прашањата. Поради тоа е важно да истото го направите и Вие.

Информирајте се за компанијата. За да имате појасна слика за компанијата битно е да за неа дознаете што повеќе пред интервјуто. На тој начин ќе Ви биде појасно што можете да очекувате, а и на сoговорниците ќе им ставите до знаење дека сте навистина мотивирани да започнете работен однос во таа компанија.

Подетално
Актуелни конкурси