%
×
Ви даваме промо код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Uputstvo za registraciju na sajtu www.monaonline.com

Регистрацијата ја започнувате со клик на линкот ,,Регистрација" во горниот десн агол на екранот.

Во прозорот за внес на информации за купецот, внесете ги своите подaтоци. Потврдете со клик ка копчето ,,Прати"

По обавестувањето за започнувањето на регистрацијата, проверете го сандачето на вашата e-mail адреса.

Како би се завршил процесот на регистрација, e-mail адресата се верификува со клик на линкот, добиен во претхoдно спомнатиот e-mail.

Со приказот на страната со потврда, ја завршувате постапката за регистрација. Ве советуваме да го верифиувате и својот број на телефон, како би станале наш VIP член и со тоа да си обезбедите посебни погодности!