%
×
Ви даваме промо код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

Кариера во Мона

Кариера во Мона
Кариера во Мона
Родна еднаквост

Родна еднаквост

Компанијата Мона е основана од страна на брачен пар Ѓорѓи и Нада Момировиќ. На тој начин, од нејзиното оновување во компанијата Мона никогаш не било покренато прашањето за родната еднаквост- тоа е нешто што во нашата организациска култура се подразбира.

Сега, повеќе од 30 години подоцна и со преко 600 вработени во 5 различни земји, важи истото правило- нема дискриминација по ниту еден основ. Напротив, како една од нашите најголеми предности го препознаваме фактот меѓу вработените имаме луге од различни возрасти и со различно културно потекло.

Во 2021. година во компанијата Мона имаме 81% жени меѓу вработените и дури 70% од вработените на вискоките или средните раководни позиции се жени. Ова е потврда дека во нашата команија жените ги имаат сите предуслови да го развијат својот потенцијал и да прераснат во лидери доколку сакаат.

Можности за напредување

Можности за напредување

Важно ни е да на пазарот на работата ги пронајдеме најдобрите таленти, aли исто така ни е важно, а можеби и најважно да им на нашите вработени дадеме прилика да ги покажат своите таленти.

Сакаме да секој наш вработен расне заедно со нас. Поради тоа секогаш даваме прилика за напредување и за стекнување на нови вештини на сите наши вработени. Секој екстерно објавен конкурс се објавува и интерно. Колегите и колешките секогаш се охрабруваат да покажат иницијатива за професионален развој во нашата компанија.

Обука за вработените

Обука за вработените

Една од клучните вредности на компанијата е развојот. Развојот на секоја копанија произлегува од растот на секој поединец, кој е дел од таа организација. Поради тоа на нашите вработени покрај екстерните обуки им овозможуваме и интерно организирани обуки. Сакаме да секој поединец во компанијата има можност да се професионално усовршува, да работи на својата стручност, но и да развие комуникациски вештини, подобро да се разбере себеси и правилно да се носи со различни стресни ситуации кои животот ги носи и приватно и на работа.

Кога бисте разговарале со нашите вработени, некои би Ви кажале за развојот на компанијата и брендот МОНА, бидејќи тие се таму од самиот почеток; другите би кажале каков е бил предизвик да се влезе во толку голема и сложена организација; третите би Ви кажале колку можете да научите тука. Сепак, она што секој би можел да Ви го покаже со својот пример е што значи да ја сакаш својата работа и да ја работиш страсно.