%
×
Ви даваме промотивен код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ/ВРАЌАЊЕ НА РОБА

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОДИ

Доколку по прием на нарачаниот производ заклучивте дека сакате да го замените за друга големина или друг производ за ист или повисок износ, Ве молиме да не контактирате на телефонскиот број +38970221660 или да ни испратите е-маил на monamk@mona.rs. Неопходно е да го имате бројот на фактурата/испратница и да ни го кажете кодот на производот и големината која Ви одговара. Потребно е, заедно со вратената ставка, да се достави печатена и пополнета форма за повлекување од договорот, што го доставуваме при достава на пакетот.

Производот мора да бидe неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување со етикета и фактура.

По прием на производот, ќе се утврди дали производот е во правилна состојба и неоштетен. Доколку се утврди дека настанало оштетување на производот по вина на купувачот, ќе биде одбиена замената и производот ќе биде вратен на купувачот на негов трошок.

Без претходна комуникација и договор со операторите во Онлајн продавница, кој е наведен погоре, не можете самоиницијативно да правите замена во малопродажните објекти на нарачаниот производ.

Замена или враќање не е можно во малопродажните објекти, туку само со испраќање на образецот и стоката на одредена адреса.

Нарачаниот производ не може да се менува доколку истиот е носен.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од Купувачот, Продавачот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), Купувачот има право по свој избор да бара:

- да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или

- да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ. 

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

РОК ЗА ЗАМЕНА

Постапката за замена на производи купувачот може да ја започне најдоцна во рок од 14 дена од прием на производот. Потоа, рокот за замена на големина на производ е 14 дена од моментот на поднесување барање од страна на купувачот, по прием на производот.

Трошоци за достава

Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен во случаите кога купувачот добил неисправен или погрешен производ.

НАПОМЕНА:

Со потврда на нарачката, со клик на копчето ПОТВРДИ, се согласувате со условите за замена на поголем производ и замена на производот со друг.

Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со некоја од платежните картички, дел или во целост, а без оглед на причината за враќање, MONA дооел Online Shop има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку VISA, EC/MC и Maestro, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.

Производот може да се врати во рок од 14  дена од денот на приемот на пратката. Производот мора да бидe неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување со етикета. Пакуваните производи се враќаат кај нас преку брза пошта на адресата што ја добивате од нашите продавачи на свој трошок.

Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот +38970221660 или да ни испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата monamk@mona.rs и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот. Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката. Нашите оператори ќе ве известат за понатамошната постапка, во најкраток можен рок.

Замената на производот може да ја направите во договор со нашите оператори. Производот кој се менува ни го испраќате преку брза пошта, на свој трошок. По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена.

Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата Кеј 13 Ноември, Скопје.

Образец за повлекување