%
×
Ви даваме промо код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

Регистрација

Како нов член на семејството на „Mona Fashion" Ви даваме промо код во вредност на 500 ден, и може да се искористи само во онлајн продавница.
Промотивниот код не може да биде замена за пари ниту за враќање. Треба да се користи во една куповина и вкупна вредност да надминува преку 5000 ден. Промотивниот код е еднократен и не може да се искористи делимично. Мора да се искористе во целоста  и тоа за куповина на предметите што немаат сезонско намалување, промоции, распродажби и останати стимулации за продажба (на пример попустот базиран на програма на лојалност). Промотивниот код морате да го искоритете во рок од 2 недели, од денот кога ќе ви стасас е-маил со промотивниот код.
Поклон билет во облик на промотивен код се дава на сите који се регистрираат на нашиот сајт во период од 09.08.2021 до 31.12.2021. година.

 

Регистрирај се