%
×
Ви даваме промо код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

Социјална одговорност

Социјална одговорност
Социјална одговорност
Одговорен според природата

Разбираме дека одлукит што ги донесуваме  не влијаат само на нас и затоа стремиме да работиме одговорно кон животната средина ида придонесуваме за зачување на природата.

Одговорни за образование и култура

Веруваме дека образованието и културата не се категории кои треба да бидат реѕервирани само за одредена група на луѓе и од самот почеток преземаме чекори овие содржини да бидат достапни за секого.

Тука сме кога сме потребни

Знаеме колку  е важно да бидеме тука еден за друг и тоа не е вредност што ја негуваме само внатре во компанијата. Секогаш се трудиме да бидеме од помош на пошироката заедница и поддршка на оние на кои тоа им е потребно.