%
×
Ви даваме промотивен код во вредност на 500 ден

и може да се искористи само во онлајн продавница.

Социјална одговорност

Социјална одговорност
Социјална одговорност

Разбираме дека одлукит што ги донесуваме  не влијаат само на нас и затоа стремиме да работиме одговорно кон животната средина ида придонесуваме за зачување на природата.

 

 

Веруваме дека образованието и културата не се категории кои треба да бидат реѕервирани само за одредена група на луѓе и од самот почеток преземаме чекори овие содржини да бидат достапни за секого.

 

Знаеме колку  е важно да бидеме тука еден за друг и тоа не е вредност што ја негуваме само внатре во компанијата. Секогаш се трудиме да бидеме од помош на пошироката заедница и поддршка на оние на кои тоа им е потребно.