УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

 

МОНА ДООЕЛ Скопје Ви овозможува користење на услуги и содржини од овој портал во согласност со долунаведените УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ. Условите на користење важат за сите содржини и услуги на страницата www.monaonline.com Се смета дека корисниците се запознати со овие услови доколку користат било кој дел од порталот, како и дека го прифаќаат користењето на содржините од овој портал само за лична употреба и на сопствена одговорност.

МОНА ДООЕЛ Скопје Ви овозможува користење на услуги и содржини на својата веб страна во склад со долунаведените УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ. Условите на користење се применуваат на сите содржини и услуги на веб страната www.monaonline.com. Се поистоветува дека корисниците се запознаени со овие услови доколку го користат било кој дел од нашиот портал, како и дека прифаќаат дека користење на оваа веб страна е единствено за лична потреба и на сопствена одговорност.

 

ПОДАТОЦИ ЗА ФИРМАТА

Друштво за трговија и производство МОНА ДООЕЛ Скопје

Скратен назив МОНА ДООЕЛ Скопје

Адреса: Кеј 13-ти ноември ГТЦ 2/лок34 сек-5 приземје

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Директор: Илија Деолски +38975360994

Менаџер: Анета Серафимовска +38978353244

Сметководител: Сузана Спирковска +38975431879

Телефон на продавница ГТЦ: +38923231905

Телефон на продавница City Mall: +38923060013

email: monamk@monaonline.com

WEB: www.monaonline.com

Трансакциска с-ка: 210-0564166701-09

ЕМБС: 5641667

ЕДБ: 4030002443938

Шифра на дејност: 47.71 - Трговија на мало со облека во специјализирани продавници

 

 

 

УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Почитувани корисници,

Ве молиме пред користење на нашите услуги, внимателно да ги прочитате следните услови. Секоја посета на нашата страница, како и секое купување, значи дека сте ги прочитале овие услови и дека сте во целост согласни со истите. Доколку тие за Вас се неприфатливи, Ве молиме да не ја користите оваа апликација.

          1.      Општи одредби

МОНА ДООЕЛ Скопје ги има авторските права на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и програмерскиот код). Неовластено користење на било кој дел од порталот без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за повреда на авторските права и подлежи на тужба.

МОНА ДООЕЛ Скопје ја администрира оваа страница од своите канцеларии во Скопје, Република Северна Македонија. Не гарантираме дека материјалите и услугите на оваа локација се соодветни или достапни за користење надвор од Република Северна Македонија, а пристапување од подрачје каде нивната содржина е незаконска е забрането. Не е дозволено користење или извоз, односно увоз, заради извоз на материјали или услуги на оваа локација нити било кој друг вид на копирање или прилагодување кое е во спротивност со важечките закони или прописи, вклучувајќи ги, без ограничување, законите и прописите за извоз на Република Северна Македонија. Доколку одлучите да пристапите на оваа локација надвор од Република Северна Македонија, тоа го правите на сопствена иницијатива и се сметате за одговорни за почитување на важечките локални закони. Овие услови се толкуваат во согласност со законите на Република Северна Македонија и нема да се применуваат начела за решавање на неусогласеност на законите.

МОНА ДООЕЛ Скопје може да ги ревидира овие услови во било кое време, со ажурирање на овој документ. Повремено, посетувајте ја оваа страница за да ги прегледате актуелните услови затоа што за Вас како корисник тие се обврзувачки. Одредени одредби на овие услови може да се заменат со правни известувања и услови единствено достапни на одредени страници на оваа локација.

          2.      Материјали кои ги проследува корисниот (коментари и други содржини)

Личните податоци кои ги проследувате до сајтот www.monaonline.com со цел купување на производи ќе бидат третирани во согласност со нашиот документ за заштита на приватноста на интернет. Забрането е праќање или пренесување до и од оваа локација, било какви незаконски, заканувачки, навредливи, клеветнички, порнографски или други материјали кои се во спротивност со било кој закон.

МОНА ДООЕЛ Скопје на оваа локација не сака од Вас да добива доверливи или други информации со кои не може слободно да располага. Сите материјали, информации и други соопштенија кои ги пренесувате или праќате на оваа локација нема да се сметаат за доверливи и со кои не може слободно да се располага. www.monaonline.com нема никакви обврски кон овие соопштенија. Нашите вработени можат да ги копираат, откриваат, дистрибуираат, применуваат или на други начини да ги користат соопштенијата и сите податоци, слики, звуци, текст и сите материјали содржани во нив, за било какви комерцијални и некомерцијални цели. Секако, во оваа група не спаѓаат Вашите лични податоци. Нив, согласно со нашата политика за заштита на приватноста, ги користиме само за интерна употреба. Не ги откриваме ниту ги проследуваме на трети лица, туку ги користиме единствено за обработка на Вашите нарачки.

          3.      Врски (линкови) кон други веб локации

Врските (линковите) на оваа локација кон локации на самостојни произведувачи се поставени исклучиво со цел да Ви ја олеснат работата. Доколку ги користите овие линкови, ќе ја напуштите оваа локација. www.monaonline.com ги нема прегледано сите овие локации на самостојни произведувачи и не ги контролира и оттука не е одговорен за било која од овие локации или нивната содржина. Со самото тоа, не поддржуваме и не даваме никакви изјави за нив, ниту за било кои информации, софтвер или други производи или материјали кои таму се наоѓаат, или за било кои резултати кои можат да се добијат со нивното користење. Доколку одлучите да пристапите на некоја од веб локациите на самостојните произведувачи кои се поврзани со оваа локација, тоа го правите на сопствен ризик.

          4.      Кориснички блог

МОНА ДООЕЛ Скопје може, но нема обврска, да го надгледува или прегледува било кој дел од локацијата на кој корисниците пренесуваат или праќаат соопштенија или комуницираат единствено меѓусебно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на корисничкиот форум, како и содржината на било кое соопштение од овој тип. Но, МОНА ДООЕЛ Скопје не се смета за одговорен за содржината на било кое од наведените соопштенија, без оглед дали произлегува или не од Законот за авторски права, клевети, приватност, навредливост или друго.

МОНА ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ги отстрани пораките кои содржат материјал кој сметаме дека е непристоен, клеветнички, навредлив или на било кој друг начин неприфатлив. Сите ифнормации во врска со трансакцијата купувач – продавница МОНА ДООЕЛ Скопје, се смета за деловна тајна и треба да се третира согласно законските прописи на Република Северна Македонија.

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КУПУВАЊЕ

KУПУВАЊЕ СО ДОВЕРБА

Регистрација и Креирање на кориснички налог

За да Ви биде овозможено купување на нашата веб страница мора да бидете регистриран корисник. Процесот на регистрација е многу едноставен и потребно е да ги внесете само Вашите лични податоци: име и презиме, адреса за е-пошта, телефонски број, адреса и место на живеење, пол, датум на раѓање и IP адреса. Со цел да ја започнете регистрацијата потребно е во горниот десен агол да кликнете на РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ, каде што потоа ви се отвараат полиња каде што потребно е да ги внесете Вашите податоци. Откако ќе ги внесете сите податоци кликнете на РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ и на вашиот емаил ќе ви пристигне линк кој е потребно да го кликнете со што вашата регистрација ќе биде завршена и ќе може да продолжите со купувањето.

Со самото регистрирање односно креирање на корисничкиот налог ќе се смета дека претходно сте запознаени со условите за користење и политиката на приватност и истите ги прифаќате.

Вашиот профил на МОНА ДООЕЛ Скопје е достапен само по регистрација на веб-страницата со точни податоци за регистрација, т.е. адреса за е-пошта и лозинка - затоа, ве молиме, чувајте ги овие информации и користете безбедни (сложени) лозинки. Препорачуваме да комбинирате големи и мали букви и броеви при изборот на комбинација на знаци за вашата лозинка и не заборавајте да користите лозинка од најмалку шест карактери. Исто така препорачуваме да ја менувате вашата лозинка најмалку еднаш годишно. МОНА ДООЕЛ Скопје нема пристап до лозинката, така што корисникот е единствено одговорен за заштита на неговата лозинка.

Избор на производи

На почеток на секоја страница се наоѓа паѓачко мени со категории на производи. Со избор на некоја од категориите ќе се отвори страна со набројани производи. Од лева страна на страницата се наоѓаат филтри за филтрирање на производите според: пол, тип, вид, намена, произведувач, цена. Со избор на полето CHECKBOX покрај одреден филтер, го вклучувате или исклучувате соодветниот филтер. Доколку сте ги пронашле производите кои Ве интересираат, дополнителните информации за конкретниот производ можете да ги видите со кликнување врз сликата или името на производот. Доколку не знаете на која категорија и припаѓа производот кој Ве интересира, можете да го искористите полето за пребарување кое се наоѓа најгоре на секоја страница. Во полето можете да ја внесете шифрата на производот, намената и сл. При преглед на производите кои се достапни за купување, ќе забележите под производот поле "ПОВЕЌЕ". Кога ќе го притиснете тоа поле ќе можете да го видите производот од повеќе агли, да го видите неговиот состав и да ја одберете посакуваната боја и големина. Со притискање на полето "ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА" ќе бидете известени дека производот се наоѓа во Вашата кошничка. Можно е повеќе пати да додадете ист производ во кошничката.

Содржина на корпата

Во секој момент овозможен е преглед на сите производи кои сакате да ги купите. Со едноставен клик на иконата за корпата, во горниот десен дел од веб страната, отворате страница на која се прикажани сите производи одбрани за купување. Многу лесно можете да избришете производи од кошничката или спротивно да го зголемите нивниот број.

Нарачување на производи од корпата

Кога сте подготвени да извршите купување потребно е само на страницата каде што се наоѓа корпата да кликнете на копчето за "ПРИФАЌАМ" за да го извршите плаќањето. Од вас ќе биде побарано да се регистрирате или логирате на својот профил. Формуларот кој го пополнувате за време на регистрација се пополнува само еднаш, а секоја нареден пат кога ќе се логирате тоа ќе биде на веќе креираниот профил. Кога сте подготвени да извршите купување потребно е во следните три чекори да одберете адреса на испорака, метод на испорака и начин на плаќање. Потоа ќе ви се отвори страницата за завршување на купувањето. Доколку сте се предомислиле во врска со купувањето и сакате нешто да смените, едноставно можете да се вратите на страната на кошничката со клик на полето "ПРОДОЛЖИ СО КУПУВАЊЕ". Враќање на делот со плаќање се врши со кликнување на иконата за корпа. Нарачката се креира со клик на копчето ПОТВРДИ. Во моментот кога ќе ви стигне потврда за нарачката од страна на МОНА ДООЕЛ Скопје, вие ја преземате обврската за плаќање и превземање на нарачката а МОНА ДООЕЛ Скопје ја превзема обврската за испраќање на нарачаната роба, доколку истата е претходно достапна.

 

Плаќање

 

Сите цени кои што се објавени на сајтот на МОНА ДООЕЛ Скопје се прикажани со вклучено ДДВ.

Начини на плаќање се готовина при испорака и плаќање со картичка за време на нарачката.

Плаќање по испорака:
Се плаќа на курирот, веднаш по испорака на вашата пратка , исклучиво во готовина, во валута - денари.

 

Плаќање со платежна картичка:
Можете да платите со користење на платежните картички на Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro или Diners. Картичката мора да биде одобрена за онлајн (интернет) плаќање од страна на банката која ја издала.
Во текот на процесирање на онлајн нарачката, по одбирање на начинот на плаќање ќе бидeте редиректирани до страната на CPAY која е сигурна и заштитена за ваков вид плаќања. Податоците за вашата картичка во ниту еден момент не се достапни во нашиот систем.

 

Достава

По приемот на нарачката, МОНА ДООЕЛ Скопје врши проверка за достапноста и исправноста на нарачаниот производ. Доколку нарачаните производи се достапни ќе добиете потврда за прием на нарачката и започнуваат да течат роковите за испораката на истата. Доколку нарачаните производи не се достапни, ќе добиете е-маил за недостапност на нарачниот производ.

 

Откако добивте потврда за креирана нарачка, нарачката влегува во статус на обработка.

Рокот на испорака е 5 работни дена. Рокот за испорака започнува следниот ден од денот на нарачката. За сите нарачки направени во петок или за време на викенд ќе бидаат процесирани во првиот следен работен ден. Работното време на нашиот online shop е од 8 до 16 часот во текот на неделата, а сабота и недела се неработни денови.

Потрошувачот ќе биде известен за времето на испорака по телефон од курирската служба. Доколку курирот не Ве пронајде на адресата, вообичаена пракса е да Ве побара на телефонскиот број кој сте го впишале при креирање на нарачката со цел да договорите нов термин за достава. Доколку и во вториот обид за достава не Ве најде на договорената адреса, пратката ќе ни ја врати нам. По прием на пратката, ќе Ве контактираме за да ги утврдиме причините за неизвршувањето на доставата и ќе договориме повторна достава.

За сите нарачки во вредност помала од 2.500,00 дeнари, потрошувачот, прифаќајќи ги овие Услови на употреба, се обврзува да му плати, директно на курирот, износ од 200 дeнари со ДДВ во име на трошоците за испорака при преземање на пратката. За сите нарачки во вредност од 2.500,00 денари или повеќе, доставата е бесплатна.

Испораките на пакетите се вршат само во работни денови, т.е. пакетите не се доставуваат за време на викендите.

 

РЕКЛАМАЦИИ

Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот +38923231905 или да ни испратите емаил monamk@monaonline.com со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата Кеј 13-ти ноември ГТЦ 2/лок34 сек-5 приземје и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот. Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката.

Продавачот ќе потврди во рок од 5 дека жалбата е примена. Во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата, продавачот ќе го извести потрошувачот во писмена форма или по електронски пат за одлуката (прифатен или одбиен приговор на потрошувачот во врска со сообразноста на ставката), како и можниот начин на решавање на жалбата во согласност со Законот за заштита на потрошувачите (враќање на средства, соодветно намалување на цената, замена или поправка на статијата). Продавачот ќе стори се што е во негова моќ да ја реши спорната ситуација, сè со цел да ги отстрани предметните недостатоци.

Замената на производот може да ја направите во договор со нашите координатори за онлајн продажба.
Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен кога купувачот добил неисправен или погрешен производ. За да се замени или врати производ, истиот задолжително мора да биде неоштетен и спакуван во првичното пакување заедно со фактурата. 
По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена.

 

Рекламационен лист - Преземи

 

ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ

За успешно да ги обработиме нарачките, потребни ни се име и презиме на нарачателот, адреса на живеење, е-маил адреса и број на телефон. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката.

Во име на компанијата МОНА ДООЕЛ Скопје се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. На купувачите им даваме можност за избор вклучувајќи можност за одлука дали сакаат да се одјават или не од маилинг листата. Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности. Сите вработени во компанијата МОНА ДООЕЛ Скопје се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.

При внесување на деталите за платежната картичка, чувствителните информации се пренесуваат преку јавна мрежа во заштитена (шифрирана) форма со користење на SSL протоколот и PKI системот, како што во моментов е најнапредната криптографска технологија. Безбедност на податоците при онлине купување, ја гарантирајќи уплатата CARD и NLB Банка, така што целиот процес на исплата се врши на местото на банката. Во ниту еден момент кредитна картичка податоци не се достапни на нашиот систем.

 

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

За успешно да ги обработиме нарачките, потребни ни се име и презиме на нарачателот, адреса за доставување, е-маил адреса и број на телефон. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката. Во име на компанијата МОНА ДООЕЛ Скопје се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. На купувачите им даваме можност за избор вклучувајќи можност за одлука дали сакаат да се одјават или не од маилинг листата. Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности. Сите вработени во www.monaonline.com се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста. Се обврзуваме дека собраните податоци нема да ги користиме за други цели ниту ќе ги проследуваме до трети лица.

Покрај наведените податоци, собираме, анализираме и обработуваме податоци во врска со производи кои нашите посетители ги пребаруваат и ги купуваат, како и страниците кои ги посетуваат. Добиените податоци ги користиме со цел да ја подобриме понудата и изгледот на нашата веб страна и да им овозможиме на посетителите едноставно користење и сигурно и лесно купување.

Повеќе за политиката на приватност – линк

ПРАВА НА КОРИСНИЦИТЕ 

Корисниците имаат право да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци, како и имаат право да побараат пристап, исправка или бришење на личните податоци, ограничување на обработката на нивните лични податоци или да поднесат приговор.

Корисниците имаат право во секое време да ги повлечат дадените согласности во врска со обработката на нивните лични податоци.

 

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА

www.monaonline.com користи тнр. „cookies“ за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернетот на своите потреби. Cookie е текстуален фајл кој се доделува на хард дискот на компјутерот на корисникот од страна на мрежниот сервер. Cookies не можат да бидат искористени да стартуваат програм или да пренесат вирус до компјутерот на корисникот. Тие се доделуваат единствено на корисниците и можат да бидат прочитани од страна на мрежниот сервер во доменот кој Ви ги пратил. Една од основните намени на тнр. Cookies е да Ви обезбеди погодности кои ќе Ви заштедат време.

 

СОГЛАСНОСТ И ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ

Користењето на нашите сервиси подразбира согласност на корисникот со наведените услови на користење. www.monaonline.com се обврзува дека ќе се придржува до се претходно наведено, а сите промени на условите стануваат важечки дури по објавувањето на оваа страница и праќање на известување по емаил до сите регистрирани корисници.

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОФИЦИРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

Назив на контролорот :

МОНА ДООЕЛ Скопје

Официр за заштита на лични податоци:

Тамара Недељковиќ

 

 

Контакт тел:

+38163571597

Е маил:

tamara.nedeljkovic@mona.rs

 

ЗАМЕНА НА ГОЛЕМИНА И ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОД СО ДРУГ

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОДИ

Доколку по прием на нарачаниот производ заклучивте дека сакате да го замените за друга големина или друг производ за ист или повисок износ, Ве молиме да не контактирате на телефонскиот број +38923231905  или да ни испратите е-маил на monamk@monaonline.com. Неопходно е да го имате бројот на фактурата/испратница и да ни го кажете кодот на производот и големината која Ви одговара. Потребно е, заедно со вратената ставка, да се достави печатена и пополнета форма за повлекување од договорот, што го доставуваме при достава на пакетот.

Производот мора да бидe неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување со етикета и фактура.

По прием на производот, ќе се утврди дали производот е во правилна состојба и неоштетен. Доколку се утврди дека настанало оштетување на производот по вина на купувачот, ќе биде одбиена замената и производот ќе биде вратен на купувачот на негов трошок.

Без претходна комуникација и договор со операторите во Онлајн продавница, кој е наведен погоре, не можете самоиницијативно да правите замена во малопродажните објекти на нарачаниот производ.

Замена или враќање не е можно во малопродажните објекти, туку само со испраќање на образецот и стоката на одредена адреса.

Нарачаниот производ не може да се менува доколку истиот е носен.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од Купувачот, Продавачот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), Купувачот има право по свој избор да бара:

- да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или

- да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ. 

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

РОК ЗА ЗАМЕНА

Постапката за замена на производи купувачот може да ја започне најдоцна во рок од 14 дена од прием на производот. Потоа, рокот за замена на големина на производ е 14 дена од моментот на поднесување барање од страна на купувачот, по прием на производот.

Трошоци за достава

Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен во случаите кога купувачот добил неисправен или погрешен производ.

НАПОМЕНА:

Со потврда на нарачката, со клик на копчето ПОТВРДИ, се согласувате со условите за замена на поголем производ и замена на производот со друг.

ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ/ВРАЌАЊЕ НА РОБА

Купувачот има право да ја откаже нарачаката односно договорот за продажба на далечина во рок од 14 дена од денот кога производите ќе преминат на Купувачот, односно трето лице кое го одредил Купувачот, а кое не е превозник без наведување на причината и дополнителни трошоци, освен трошоци за враќање на производите.

Купувачот го остварува правото на откажување од договорот со Изјава за повлекување од Договорот која може да ја даде на пропишан Образец за повлекување од Договорот, односно со поднесување на било каква друга недвосмислена изјава за повлекување од Договорот. Изјавата за повлекување од договорот се смета за благовремена доколку му е испратена на Продавачот во рокот од став 2 од овој член. Изјавата за откажување од договорот предизвикува правно дејство од денот кога му е испратена на Продавачот преку препорачана пратка, односно на денот на нејзино испраќање преку е-маил. (во натамошниот текст образец за откажување на договорот)

Во случај Купувачот да се повлече од Договорот, истиот е должен да изврши враќање на производите, без одложување, а најдоцна во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на испраќање на образецот за откажување или изјавата за повлекување од Договорот, со сносење на директните трошоци за враќање на производите. При враќање на производите, тие мора да бидат во исправна и неискористена состојба во оригинално и неоштетено пакување. Купувачот е обврзан заедно со производите да достави и сметка за извршеното плаќање, односно сметкопотврда.

Продавачот ги надоместува сите плаќања примени од страна на Купувачот, во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот кога истиот го примил Образецот за повлекување од Договорот или на друг начин бил известен за одлуката на Купувачот за повлекување од Договорот.

Продавачот го врши враќањето на парите од ставот (1) на овој член, користејќи го истото средство за плаќање кое го користел Купувачот за првична трансакција, освен доколку Купувачот јасно договорил поинаку и под услов Продавачот да не сноси никаков трошок како резултат на враќањето на парите.

Продавачот не е должен да ги надомести дополнителните трошоци кои ги имал Купувачот, доколку Купувачот јасно се определил за поинаков вид испорака освен најевтината стандардна испорака понудена од страна на Продавачот.

Продавачот не може да изврши враќање на средствата на Купувачот додека не ги прими производите кои се враќаат.

Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со некоја од платежните картички, дел или во целост, а без оглед на причината за враќање, MONA дооел Online Shop има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку VISA, EC/MC и Maestro, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.

Образец за откажување на договорот - Преземи

Исклучоци во однос на правото на повлекување  

Купувачот нема право да се откаже од договорот во следните случаи:

 

1) при обезбедување услуги, по целосното извршување на услугата, доколку извршувањето е започнато со јасна согласност на Купувачот и со прифаќање на фактот дека ќе го изгубиправото на повлекување по целосното извршување на договорот од страна на Продавачот;

2) при испорака на оригинално затворени стоки кои не се погодни за да бидат вратени поради хигиенски причини или заштитата на здравјето и се отворени по испораката;

3) при испорака на стоки кои по испораката се по своја природа, нераскинливо измешани со другите стоки;

 

LOYALTY ПРОГРАМ

Со програмата за лојалност MONA, ние ја наградуваме лојалноста и довербата на нашите клиенти со бројни придобивки за уште попријатно и поволно купување.

КОЈ МОЕ ДА СТАНЕ КОРИСНИК ЗА MONA ЛОЈАЛТИВНА КАРТА?

Секој возрасен човек кој ќе го пополни формуларот за апликација преку веб-продавницата или формуларот во продажните места може да стане корисник на картичка за лојалност.

КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЈАЛНОСТ НИЗ ВЕБ-ПРОДАВНИЦАТА?

1. Регистрирајте се на веб-продавницата MONA.

2. При регистрација изберете ја опцијата: „Сакам да станам член на програмата за Лојалност и да добијам дополнителни поволности“.

3. По регистрацијата, картичката за привремена лојалност ќе биде испратена на вашата адреса по првото купување.

* За да биде испратена картичката, потребно е да се напише во прозорецот наведен за коментарот на клиентот дека сакате да креирате картичка за лојалност.

КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЈАЛНОСТ ВО МАЛОПРОДАЖНИТЕ ОБЈЕКТИ?

Во секој продажен објект во Република Северна Македонија, можете да најдете формулар за апликација, односно леток што треба да се пополни. Откако ќе го пополните брошурот и ја направите првата набавка за употреба, ќе добиете привремена картичка за лојалност MONA дооел.

КАКО ДА КОРИСТЕТЕ MONA ЛОЈАЛТИВНА КАРТА?

Картичката можете да ја користите кога купувате во сите продавници во Република Северна Македонија или на веб-продавницата. Кога купувате во веб-продавницата, потребно е да бидете најавени и да ја внесете бројот на картичката во прозорецот што се појавува кога ќе кликнете на количката.

ПРИДОБИВКИ ОД MONA ЛОЈАЛТИВНА КАРТА

На привремената картичка што ја добивате, сите последователни набавки се снимаат и собираат. Достигнувајќи износ од 25.000,00 денари, добивате право на стандардна картичка за лојалност и право на 5% попуст. Износот на попустот зависи од износот на картичката, што е дефинирано во табелата подолу:

 

Куповна вредност од

Износ на попуст

25000 ден

5%

75000 ден

10%

125000 ден

15%

 

Кредитниот период во кој се собираат вредностите на набавките трае до крајот на календарската година во која е издадена картичката за лојалност. Износот на картичката со која започнувате следната година е 0 ден. Од друга страна, правото на попуст трае во тековната и следната календарска година. Исклучок од ова правило се применува само ако корисникот има право на 15% попуст. Во тој случај, попустот важи за тековната и следните две години.

КАДЕ ШТО МОЖЕТЕ ДА ИСКОРИСТИТЕ ПОПУСТИ?

Стекнатиот попуст можете да го користите кога купувате во веб-продавницата и во продажните објекти на МОНА ДООЕЛ Скопје на територијата на Република Северна Македонија. Попустот се пресметува и на артикли со намалена цена, без оглед на начинот на плаќање.

ГУБЕЊЕ НА MONA ЛОЈАЛТИВНА КАРТА

Во случај на загуба или кражба на картичката за лојалност, корисникот е должен да го пријави исчезнувањето на телефонскиот број +38923231905. После тоа, на корисникот ќе му биде доделена нова картичка за замена на која ќе се остварат сите поволности до потоа ќе бидат пренесени.

БИДЕТЕ ДО ДАТУМ СО НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ

Со потпишување на формуларот за апликација, станувате корисник на картичката за лојалност, ги исполнувате сите услови на горенаведените правила и се согласувате да добивате промотивни и информативни материјали од модната куќа МОНА ДООЕЛ Скопје.

За сите дополнителни прашања, можете да контактирате со нас на 38923231905 .

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЈАЛНОСТ

1. Условите го дефинираат издавањето и употребата на картички за лојалност, чиј издавач и сопственик е МОНА ДООЕЛ Скопје, Кеј 13-ти ноември ГТЦ 2/лок34 сек-5 приземје, 1000 Скопје.

2. Носител на картичката е возрасно лице кое го пополнило образецот за барање за добивање картичка за лојалност, што е достапно на веб-страницата www.monaonline.com или е пополнето во формуларот во продавниците, кои работат како дел од МОНА ДООЕЛ Скопје.

3. Продажбата на стоки во рамките на програмата за лојалност е посебен поттик за продажба кога МОНА ДООЕЛ Скопје, под јасно дефинирани услови, ги наградува клиентите за нивната лојалност со одредени придобивки.

4. По регистрацијата, клиентот добива привремена картичка за лојалност, на која се запишуваат и додаваат последователни набавки. Откако потроши 25000 ден во онлајн продавницата и продавниците на МОНА ДООЕЛ Скопје, клиентот стекнува право на „стандардна картичка за лојалност“.

5. Корисникот на „стандардна картичка за лојалност“ добива попуст во следниот износ:

           5% од вредноста на набавката во износ од над 25.000 ден;

           10% од вредноста на набавката во износ од над 75.000 ден;

           15% од вредноста на набавката во износ од над 125.000 ден.

6. Наведените попусти може да се искористат за целиот асортиман на МОНА ДООЕЛ Скопје.

7. Периодот на кредитна способност во кој се собираат вредностите на набавката трае до крајот на календарската година во која е издадена картичката за лојалност. Правото на попуст трае во текот на календарската година во која е издадена картичката, како и во следната календарска година од денот на издавањето.

8. По исклучок од претходната точка, периодот на бонитет во кој се собираат вредностите на набавката е 2 календарски години од денот на стекнување право на попуст, во случај корисникот да оствари право на попуст од 15%.

9. Попуст од картичката за лојалност се пресметува без оглед на постојниот попуст и начинот на плаќање.

10. Картата за лојалност се издава на име и само овластениот корисник може да ја користи и да добие попуст по таа основа.

11. Доколку картичката за лојалност не ја користи овластен корисник, чие име е наведено на картичката, попустот нема да се пресмета, а доколку има чести обиди за злоупотреба на картичката за лојалност, МОНА ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ја блокира лојалноста картичка по предупредување на сопственикот на картичката.

12. Доколку картичката за лојалност е украдена или оштетена, корисникот е должен да ја извести МОНА ДООЕЛ Скопје, по е-пошта monamk@monaonline.com, по што конкретната картичка ќе биде блокирана, а по пополнувањето на барањето, ќе се издаде нова картичка.

13. Доколку МОНА ДООЕЛ Скопје забележи дека картичката се користи без овластување или дека картичката била злоупотребена или се злоупотребува, таа има право да блокира одредена картичка.

14. МОНА ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ги менува условите за користење, што корисникот може да ги провери со прегледување на условите за користење на веб-страницата www.monaonline.com

15. Личните податоци на корисникот на картичката се обработуваат во согласност со важечкиот Закон за заштита на личните податоци, кој е дефиниран со Политиката за приватност на МОНА ДООЕЛ Скопје.

16. МОНА ДООЕЛ Скопје потврдува дека купувањата на картичката за лојалност не можат да се снимаат подоцна, туку само за време на реалниот процес на купување.