%
×
Poklanjamo Vam

promotivni kod sa 15% popusta koji možete iskoristiti u Mona online prodavnici! 

Kako napisati dobru radnu biografiju?
Kako napisati dobru radnu biografiju?
HR savjeti

Kako napisati dobru radnu biografiju?

29.11.2021.

Vaša radna biografija je prvi i neophodan korak u uspostavljanju kontakta sa budućim poslodavcem. Iz ovog razloga od izuzetne važnosti je da Vas predstavi na najbolji mogući način.

Da biste u tome uspjeli, bitno je da osigurate da sve informacije koje unesete u CV budu relevantne za poziciju za koju ste aplicirali i da budu posložene po jasnom redoslijedu. Ovo znači da ćete napraviti dokument koji će biti pregledan i jednostavan za čitanje.

Opšte karakteristike radne biografije

Radna biografija ne bi trebalo da bude duža od dvije A4 stranice. Zbog čega? Ona prije svega služi tome da Vam omogući prolaz u naredni krug selekcije, koji je obično intervju. Stoga, u njoj bi trebalo da pružite relevantne i sažete informacije, a njihovo detaljnije objašnjenje slijedi u narednim koracima selekcije.

Takođe, potrebno je da vodite računa i o boji podloge, veličini i fontu slova. Poželjno je da biografija bude na bijelom papiru (pozadini), kako bi tekst bio uočljiviji. Takođe, odaberite neke od standardnih fontova (Times New Roman, Calibri ili Tahoma), a veličinu slova 11 ili 12.

Sadržaj radne biografije

Svaka radna biografija trebalo bi da sadrži sljedeće segmente:

  • kontakt podaci,
  • radno iskustvo,
  • obrazovanje i
  • vještine.

Kontakt podaci

Ovo je prvi segment radne biografije. Tu ćete navesti svoje ime i prezime, kontakt telefon, imejl adresu i link ka svom LinkedIn profilu ukoliko ga imate (a to bi bilo poželjno). Postarajte se da ovi podaci budu lako uočljivi.

Ljudi često griješe navodeći lične podatke u svom CV. Podaci o bračnom, stambenom, porodičnom statusu i slično, ne bi smjeli da budu relevantni prilikom selekcije kandidata, zato ih nemojte navoditi.

U ovom dijelu najčešće se postavlja i fotografija. Fotografija nije obavezan dio biografije. Ukoliko ipak riješite da je unesete, vodite računa da bude primjerena - profesionalna i u dobroj rezoluciji. Imate pregršt primjera i smjernica za izradu fotografija za CV na internetu, pa Vas ohrabrujemo da o tome više istražite.

Radno iskustvo

Šta ćete navesti u okviru svog radnog iskustva zavisiće, prije svega, od količine i vrste iskustva koju posjedujete, ali i njegove relevantnosti za poziciju za koju konkurišete. Ukoliko imate višegodišnje radno iskustvo na pozicijama, koje su iste ili slične onoj za koje se prijavljujete, dovoljno je da samo ova iskustva navedete u CV-ju. Ukoliko pak nemate mnogo radnog iskustva na relevantnim pozicijama ili pozicija za koju konkurišete ne zahtijeva prethodno iskustvo, svakako navedite svoja ranija radna angažovanja, jer na taj način ukazujete poslodavcu da ste radili na svojoj karijeri.

Kada je riječ o prikazu svojih radnih iskustva u  biografiji potrebno je da ih poređate hronološki (od posljednjeg ka prvom) kao i da za svaku poziciju navedete sljedeće podatke:

  •  ime organizacije u kojoj ste radili,
  • vremenski period rada,
  • zaduženja koja ste obavljali.

Navođenje Vaših radnih zaduženja daje informaciju o tome koliko ste se već susretali sa zadacima koje zahtijeva pozicija za koju se prijavljujete - daje potvrdu Vašeg iskustva.

Takođe, ukoliko ste imali prekide u radnom iskustvu, a u međuvremenu ste na drugi način razvijali karijeru: pohađali obuke, volontirali i sl., obavezno to napomenite. To će sigurno biti posmatrano u pozitivnom svjetlu.

Obrazovanje

U ovom segmentu potrebno je da navedete formalno obrazovanje koje ste stekli, kao i profesionalno usavršavanje - u šta spadaju sve dodatne obuke koje ste prošli formalnog obrazovanja, a koji su Vam pomogli da se dalje profesionalno razvijate.

Kada govorimo o formalnom obrazovanju u najvećem broju slučajeva navodite samo posljednje završeno obrazovanje (naziv škole), stečeno zvanje, kao i period školovanja. Međutim, ukoliko ste završili fakultet, ali i pohađali srednju školu u kojoj ste stekli znanja relevantna za poziciju za koju konkurišete, slobodno dodajte i ovu stavku u CV.

Konačno, važno je da i obuke koje navodite budu relevantne za poziciju za koju konkurišete. Ukoliko ste dosta ulagali u obuke mimo redovnog obrazovanja, potrebno je da u biografiji navedete samo one obuke/edukacije, koje su od značaja za konkretnu poziciju.

Vještine

Kada je riječ o vještinama koje navodite u svojoj radnoj biografiji, razlikujemo dva osnovna tipa vještina: stručne vještine i prenosive ili “meke” vještine.

Stručne vještine su one koje se zasnivaju na stručnom znanju koje ste stekli i primjenjuju se na specifičnim radnim pozicijama. Primjera radi, stručna vještina koja je relevantna za poziciju prodavca je rad na kasi.

Sa druge strane,  prenosive vještine su one koje se primjenjuju na različitim pozicijama i nisu vezane za specifična/stručna znanja. Primjeri mekih vještina su: vještine komunikacije, interpersonalne vještine (vještina rješavanja konflikta, timski rad i druge), digitalne vještine (kompjuterski programi koje uspješno koristite) kao i jezici koje govorite.

U svojoj radnoj biografiji potrebno je da navedete i stručne i meke vještine koje posjedujete, ali vodeći računa da one odgovaraju na potrebe pozicije za koju se prijavljujete.

Pored ovoga, poželjno je da navedete način na koji ste stekli svoje vještine: na primjer, kroz obuke koje ste pohađali, volontiranja ili pak kroz određene zadatke na poslu. Na ovaj način Vaše vještine dobijaju veći kredibilitet.

Na samom kraju, nakon što ste ispisali sve segmente Vašeg CV-ija, preostaje da ga pažljivo iščitate, ispravite eventualne pravopisne greške i proslijedite na prava mjesta. Konačno,

Nemojte zaboraviti, da svoju radnu biografiju prilagođavate pozicijama koje Vas zanimaju i da je redovno ažurirate, jer se ona razvija zajedno sa Vama.

Srećno!

Slični članci

29.
Nov.
Regruteri se pripremaju za razgovor sa kandidatom - iščitaju detaljno radnu biografiju,  provere njegov/njen LinkedIn profil, pripreme pitanja. Z...
29.
Nov.
Dijelimo sa vama nekoliko ideja kako možete svoju potragu za poslom uzeti u svoje ruke i proaktivnije pristupiti ovom zadatku.
29.
Nov.
Ukoliko ste na početku karijere i još uvijek niste odabrali Vaše zanimanje, sigurno ste se do sada više puta susretali sa savjetima drug...