%
×
Poklanjamo Vam

promotivni kod sa 15% popusta koji možete iskoristiti u Mona online prodavnici! 

Politika privatnosti

Poslovanje je u današnje vrijeme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

Kao kompanija koja ima reputaciju u ovoj djelatnosti i koja u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma nam je stalo do zaštite podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika sajta.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere, u cilju obezbjeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba ili izmjena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam povjerili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. List Crne Gore br.79/08br.,70/09,44/12) Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u Društvu za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u Društvu za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica su svjesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molimo vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka posjeta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu veb-stranicu.

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmjenama i dopunama ove Politike privatnosti.


PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica

Sjedište: Ulica Slobode 36

Registarski broj: 50348981

Poreski identifikacioni broj: 02642972

Mejl: onlineme@mona.rs

Telefon: +38268/699-402

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Jovanka Obradović

Kontakt: mona.cg@t-com.me


PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica obrađuje sledeće podatke:

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Broj telefona

Mejl adresa

IP adresa

Pol

Datum rođenja


PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ili odrediv, neposredno ili posredno,a naročito pozivanjem na ličnu identifikacionu oznaku ili jednu ili viće karakteristika koje su specifične za fizički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog lica ; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

 • Pristanak, dat od strane posjetioca veb-stranice Mona, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na dataprotection@monaonline.com ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;
 • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Legitimni interes rukovaoca - za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju vašim potrebama i željama;
 • Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 10 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha obrade:

 • Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:
 • odgovaranja na upit ili zahtjev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
 • obrađivanja porudžbine (npr. obavještavanje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahtjeve u vezi narudžbine i sl.)
 • omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u onlajn prodavnici;
 • omogućavanje kupcima zamjene robe;
 • omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja;
 • omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;
 • omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na veb-stranici na najučinkovitiji način;
 • filtriranje sadržaja koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, u cilju olakšavanja pretrage;
 • obavještavanje o promjenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;
 • pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici veb-stranice mogu kreirati;
 • omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
 • prilagođavanje sadržaja korisnika našim veb-stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;
 • otkrivanje i/ili sprječavanje zloupotrebe ili prevare.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

 • izvještavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;
 • izvještavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;
 • izvještavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;
 • obavještavanja o novim kolekcijama;
 • dostavljanja korisnih informacija vezanih za Mona internet prodavnicu i druge maloprodajne objekte;
 • kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
 • marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.

 

REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

Mona internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime,mejl adresa, broj telefona, adresa i mjesto prebivališta, pol, datum rođenja i IP adresa.

Vaš Mona profil dostupan je samo nakon registracije na Mona veb-stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. mejl adresom i lozinkom - zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promjenite makar jednom godišnje. Mona Fashion d.o.o. Beograd nema pristup lozinci, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Crne Gore. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obavještenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na mejl adresu dataprotection@monaonline.com (mejl mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sjedišta rukovaoca. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na veb-stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Mona internet prodavnica će čuvati vaše podatke u roku od 6 mjeseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka.“

1.2 PORUČIVANJE PROIZVODA U ONLAJN PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj onlajn prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik - “gost”.

U cilju uspješnog obrađivanja narudžbine od strane “gosta” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta, adresa isporuke, mejl adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Mona vjerovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je unio.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje onalajn prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama Društva za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprinjeti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

1.3 DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLAJN PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, mejl adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, dijelimo sa našim partnerima za logistiku ( NTC logistics, kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtjevu. Poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

1.4 POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTJEVA

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na Mona internet prodavnici ili alternativno, putem mejl adrese. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili nmejl adresa) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za riješavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postaviti preko chat forme kompanije Tawk.to, link do chata https://www.tawk.to/

Navedena mejl adresa nije lična, već poslovna e-adresa Društva za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u Društvu za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.

Ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook, možete svoj nalog povezati na Mona chat obrasce, u cilju postavljanja upita ili zahtjeva. Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica, u tom slučaju, prikuplja korisničko ime na tim društvenim mrežama i IP adresu, ali nema pristup profilima i lozinkama na pomenutim sajtovima, niti sa pružaocima tih društvenih mreža dijelimo vaše lične podatke pohranjene kod nas.

Slanjem e-poruke posredstvom veb-chat obrasca ili na mejl adrese navedene na veb-sajtu www.monaonline korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše onlajn prodavnice.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica vjerovatno neće moći da postupi na zatraženi način.

1.5 PLAĆANJE U ONLAJN PRODAVNICI

Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u Mona internet prodavnici ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti našeg partnera za onlajn naplatu (CKB banka), a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

Mona nikada ne dolazi u kontakt sa cjelovitim podacima o vašoj platnoj kartici.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje naš partner za onlajn naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama CKB banke . Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela CKB banke, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

1.6 NEWSLETTER I UPOTREBA PODATAKA ZA MARKETING

Putem newsletter-a Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica obavještava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj onlajn prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vjernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica.

Kako biste se prijavili za primanje newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procjenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja Mona internet prodavnice vašim zahtjevima i interesovanjima, odnosno da dobijanja personalizovane kompilacije vijesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem mejl adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti MONA Internet prodavnice.

Za upravljanje prijavama i slanjem newsletter-a koristimo ________platformu. Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka, u kom slučaju ste obavezni da date samo vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, Mona će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na veb-stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Mona internet prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.


PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA MONOM

Različite tehnologije mogu se koristiti na Mona internet prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primjeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i veb-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz onlajn prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posjećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše veb-stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Click-stream podaci

Kada posjetite našu veb-stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim veb-stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.

Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sljedeće:

 • IP adresu posjetioca
 • Datum i vrijeme posete
 • URL preporuke (veb-mjesto sa koje je posetilac poslat)
 • Posjećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj veb-stranici
 • Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).


PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na Mona internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj veb-stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, Mona Fashion d.o.o. Beograd pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva dataprotection@monaonline.com ili na adresu Ulica Slobode 36. Upite ili zahtjeve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o mjerama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

       1.1.Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem mejl adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.

       1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

        1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

        1.4 Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavjestićemo vas o istom.

         1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

          1.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

          1.7 Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima MONE, npr. za marketinške svrhe.

          1.8 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period prije povlačenja pristanka.

          1.9 Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.147 Podgorica.

 

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, RIJEŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da riješite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

 • Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica
 • Ulica Slobode 36
 • 81101 Podgorica
 • Republika Crna Gora
 • Mejl: onlineme@mona.rs

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

 

OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica koristi obrađivače za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Svi obrađivači podataka i primaoci koje Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica angažuje obrađuju samo vaše lične podatke u skladu sa Moninim uputstvima i zakonski i ugovorno su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica kao rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice, koje u potpunosti garantuje primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mjera, na način koji obezbjeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbjeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. obrade podataka o ličnosti i u skladu s tim je odredila sledeće obrađivače podataka o ličnosti:

NB Soft Web Solutions - Obrađivač koji Rukovaocu izrađuje i održava Mona internet prodavnicu, kao i panel na kome se obrađuju porudžbine, te obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, broj telefona, mejl adresa, adresa stanovanja, IP adresa, broj kartice lojalnosti;

Primaoci podataka o ličnosti

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica dijeli podatke o ličnosti potrošača sa sledećim poslovnim partnerima, u svrhe ispunjavanja funkcije Mona internet prodavnice i pružanja Potrošačima kvalitetnog iskustva na Mona internet prodavnici:

NTC logistics, koja pruža uslugu isporuke poručenih artikala Potrošačima, a radi izvršenja porudžbine prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona;

Tawk.to - kompanija koja pruža usluge ćaskanja na Mona internet prodavnici, putem koje Mona internet prodavnica može Potrošačima da brzo i adekvatno pruži tražene informacije, a u tom cilju navedena kompanija prima podatke o IP adresi i državi iz koje dolazi Potrošač;

ASW Inženjering - kompanija koja omogućava tehnički aspekt sprovođenja programa lojalnost, te u tu svrhu i sa osnovom ličnog odobrenja Potrošača koji žele da budu članovi programa lojalnosti prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, mejl adresa, broj telefona i broj kartice lojalnosti.

CKB banka - pruža usluge onlajn plaćanja, prilikom izvršavanja porudžbine na Mona internet prodavnici, te obrađuje podatke o bankovnom računu Potrošača, radi izvršenja plaćanja. Napominjemo, Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica nema, niti u bilo kom slučaju prima podatke o tekućem računu Potrošača;

CKB banka - pruža usluge povrata novca u slučaju da Potrošač iskoristi svoje zakonsko pravo na odustanak od ugovora o prodaji robe na daljinu, te u tom cilju obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, adresu stanovanja i broj tekućeg računa

Prilikom obrade podataka o ličnosti Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica može vaše lične podatke podijeliti sa svojim poslovnim partnerima ili povezanim licima, na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Veb-stranica www.monaonline.com tehničkim i organizacijskim merama štiti od neovlašćenog pristupa, izmene ili dijeljenja podataka o ličnosti, kao i od gubljenja ili brisanja, ali ne može garantovati za druge Internet kompanije.

 

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na veb-stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Mona će u narednih šest mjeseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u Mona internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspješno izvršene kupovine, uračunavajući i vrijeme za rješavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahtjeva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahtjeva čuvaju se za ono vrijeme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtjevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namjenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa MONOM (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posjete veb-stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtijevaju pozitivnopravni propisi, Mona navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

 

MALOLJETNICI

Maloljetnici mlađi od 15 godina ne smeju da koriste Mona veb-stranicu. Društvo za proizvodnju, promet i usluge export – import „Mona CG“ D.O.O. Podgorica ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan dio ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem mejla na dataprotection@monaonline.com

 

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno mijenjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

Sve promjene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem e-pošte.