UPUTSTVO ZA KUPOVINU ROBE NA RATE   

Roba se prodaje pod sledećim uslovima: 

 • za iznose od 3.000,00 RSD DO 10.000,00 RSD odobrava se prodaja na 3 jednake mesečne rate;

 • za iznose preko 10.000,00 RSD DO 100.000,00 RSD odobrava se prodaja na 6 jednakih mesečnih rata;

 • za iznose preko 100.000,00 dinara nije moguća prodaja na rate bez odobrenja službe komercijale.

Kupac mora da ispunjava sledeće uslove: 

 • Da je zaposlen na neodređeno vreme;

 • Da prosečan iznos primanja u poslednja 3 meseca umanjen za obustave bude najmanje dvostruko veći od iznosa kupovine;

 • Da računi poslodavca nisu bili u blokadi u zbiru više od 10  kalendarskih dana u poslednjih 365 dana;

 • Da poslodavac aktivno posluje minimum 6 meseci;

 • Da izdata Potvrda od strane poslodavca ne bude starija od 10 dana;

 • Da doneta Potvrda i Administrativna zabrana sadže sve potrebne podatke.

*Nakon provere uslova postoji mogućnost da kupovina putem Administrativne zabrane ne bude odobrena.

*Obaveštenje o promeni računa


Da bi kupac kupio robu na rate potrebno je da izvrši sledeće korake: 

 • Preuzeti sa sajta sledeće obrasce Potvrda i Administrativna zabrana

 • Odštampati Potvrdu u 1 primerku, a administrativnu zabranu u 2 primerka 

 • Odštampanu dokumentaciju dati na popunjavanje i overu u nadležnoj službi u preduzeću u kojoj je kupac zaposlen  

 • Popunjenu i overenu dokumentaciju zajedno sa fotokopijom lične karte doneti u prodajni objekat 

 • Nakon odabira robe prodavac popunjava Ugovor o prodaji robe sa obročnom otplatom cene i RKPDV obrazac (obrasci se nalaze u prodavnici) i po potpisivanju jedan primerak ugovora ostavlja kupcu, nakon čega kupac može da preuzme robu.  

Prilikom uplate rata, bez obzira da li je vrši preduzeće ili kupac obavezno u pozivu na broj upisati broj ugovora.