U slučaju povrata artikla,  ko snosi troškove dostave?
U slučaju povrata artikla,  ko snosi troškove dostave?
FAQ

U slučaju povrata artikla, ko snosi troškove dostave?

28.09.2021.

Troškove dostave snosi pošiljalac koji robu vraća, a kurirska služba, kojom se vrši povrat, je po izboru pošiljaoca.