U znak zahvalnosti na poverenju koje pružate kompaniji MONA Fashion, kao korisniku MONA Fashion loyalty kartice, pružamo Vam brojne mogućnosti.

Kako postati korisnik MONA Fashion loyalty kartice

Korisnik MONA Fashion loyalty kartice može postati svaka punoletna osoba, koja popuni pristupnicu objavljenu na web shop-u ili popunjavanjem lifleta dostupnog u svim Mona Fashion maloprodajnim objektima u Srbiji.

Kako postati član Loyalty programa putem web shop-a

Ukoliko želite da postanete član loyalty programa putem web shop-a, potrebno je da se prethodno registrujete na istom. Prilikom registracije biće Vam ponuđena opcija ''Želim da postanem član Loyalty programa i ostvarim dodatne pogodnosti'' Nakon Vaše prve porudžbine loyalty kartica će biti poslata na Vašu adresu, ali je potrebno da prilikom poručivanja u prozoru predviđenom za komentar kupca napišete da želite izradu loyalty kartice. Nakon isporuke kartice na Vašu adresu, možete vršiti kupovinu na web shop-u koristeći loyalty karticu, tj. ukucavanjem ID u prozor, nakon Vaše prijave na web shop-u.

Ukoliko već posedujete loyalty karticu i želite da je iskoristite prilikom kupovine na web shop-u, potrebno je da se prethodno prijavite. Klikom na korpu pojaviće se prozor gde je potrebno ukucati ID loyalty kartice i nastaviti sa procesom kupovine.

Za sva dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem broja +38111 3284396.

Pogodnosti za sve korisnike MONA Fashion loyalty kartice

Nakon prve kupovine kupac dobija privremenu loyalty karticu na kojoj mu se beleže i sabiraju naredne kupovine. Nakon dostizanja iznosa od 50.000 RSD kupac stiče pravo na MONA Fashion standard loyalty karticu.Visina popusta uz MONA Fashion loyalty karticu definisana je u tabeli ispod.
Korisnik MONA Fashion loyalty kartice može steći sledeće pogodnosti:

Vrednost kupovine u iznosu od Visina popusta
50.000 rsd 5%
150.000 rsd 10%
250.000 rsd 15%

 

Navedeni popusti mogu se iskoristiti za celokupan asortiman modne kuće MONA Fashion.
Bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine traje do kraja kalendarske godine u kojoj je loyalty kartica izdata, dok pravo na popust traje u toku te i tokom naredne kalendarske godine.

MONA Fashion će verne kupce uvek nagraditi popustom bez obzira da li se na artikle već obračunava neki drugi popust i bez obzira na sredstvo plaćanja.

Primeri su sledeći:

a) Ukoliko ste izvršili kupovinu u 2018-oj čija vrednost prelazi 150.000 dinara, ostvarili ste pravo na popust od 10%.
Popust je važeći i u 2019. godini, ali je potrebno napomenuti da je iznos u dinarama na kartici sa kojim započinjete kupovinu u 2019-oj godini 0. Potrebno da u 2019-oj izvršite kupovine koje bi se sabirale kako biste ostvarili pravo na popust i u 2020-oj godini kada pređete  gore navedene pragove.      

b) Ukoliko ste izvršili kupovinu preko 250.000 dinara, ostvarili se pravo na popust od 15% u 2018-oj godini.

Napominjemo da će navedeni popust važiti i u naredne 2 godine, tj. sve do kraja 2020-e godine. U slučaju da ste, npr. izvršili kupovinu ispod ili preko 50.000 dinara u 2019-oj, imaćete pravo na popust od 15% u 2019-oj i 2020-oj, jer ste u 2018-oj godini prešli prag 250.000 dinara i ostvarili pravo na popust od 15%.
Ukoliko u 2020-i godini ostvarite pređete prag od 50.000 dinara (kupovina od 70.000 dinara prikazana u trećem primeru) time ostvarujete popust od 5%, za narednu 2021. godinu.


 

Gde možete ostvariti popuste?

Sva prava putem MONA Fashion loyalty kartice se stiču i ostvaruju prilikom kupovine u web shop-u i prodajnim objektima Mona Fashion d.o.o. na teritoriji Republike Srbije.


Gubitak MONA Fashion loyalty kartice

U slučaju gubitka ili krađe MONA Fashion loyalty kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na br. Tel. +381 11 26 26 069.
Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prenete sve do tada ostavrene pogodnosti

Budite informisani 

Potpisivanjem prostupnice osoba postaje korisnik MONA Fashion loyalty kartice, saglasna je sa svim uslovima navedenih pravila i pristaje da prima promotivne i informativne materijale modne kuće Mona Fashion. Sva dodatna pitanja možete poslati na e-mail adresu korisnickiservis@monaonline.com

OPŠTI USLOVI ZA IZDAVANJE I UPOTREBU PROGRAMA LOJALNOSTI

 

1. Uslovi definišu izdavanje i upotrebu Mona Fashion kartica lojalnosti, čiji je izdavalac i vlasnik Mona Fashion d.o.o. Beograd, Dračka 3, matični broj: 21604909, PIB: 112088164.

2. Korisnik kartice je punoletno lice, koje je popunilo pristupnicu za dobijanje kartice lojalnosti, koja je dostupna na veb-stranici www.monaonline.com ili popunila obrazac u maloprodajnim objektima, koji posluju u sastavu Mona Fashion d.o.o. Beograd.

3. Prodaja robe u okviru programa lojalnosti predstavlja poseban prodajni podsticaj gde Mona Fashion pod jasno definisanim uslovima određenim pogodnostima nagrađuje kupce za njihovu vernost.

4. Nakon prve kupovine kupac dobija privremenu karticu lojalnosti, na kojoj mu se beleže i sabiraju naredne kupovine. Nakon potrošnje 50.000,00 RSD u Mona Fashion maloprodajnim objektima, kupac stiče pravo na “standard loyalty karticu”.

5. Korisnik “standard loyalty kartice” ostvaruje popust u sledećem iznosu:

l 5% na vrednost kupovine u iznosu preko 50.000 RSD;

l 10% na vrednost kupovine u iznosu preko 150.000 RSD;

l 15% na vrednost kupovine u iznosu preko 250.000 RSD.

6. Navedeni popusti se mogu iskoristiti za celokupan asortiman Mona Fashion.

7. Bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine traje do isteka kalendarske godine u kojoj je kartica lojalnosti izdata. Pravo na popust traje u toku kalendarske godine u kojoj je kartica izdata, kao i u narednoj kalendarskoj godini od dana izdavanja.

8. Izuzetno od prethodne tačke, bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine je 2 kalendarske godine od dana sticanja prava na popust, u slučaju kada korisnik ostvari pravo na popust od 15%.

9. Popust sa kartice lojalnosti se obračunava bez obzira na drugi postojeći popust i sredstvo plaćanja.

10. Kartica lojalnosti se izdaje na ime i samo je ovlašćeni korisnik može koristiti i ostvarivati popust po tom osnovu.

11. Ukoliko karticu lojalnosti ne koristi ovlašćeni korisnik, čije je ime naznačeno na kartici, popust neće biti obračunat, a ukoliko postoje učestali pokušaji nepravilnog korišćenja kartice lojalnosti, Mona Fashion zadržava pravo da karticu lojalnosti blokira, nakon upućenog upozorenja korisniku kartice.

12. Ukoliko je kartica lojalnosti ukradena ili oštećena, korisnik je dužan da javi Mona Fashion-u, na mejl _______, nakon čega će mu konkretna kartica biti blokirana, a nakon popunjenog zahteva, biti izdata nova kartica.

13. Ukoliko Mona Fashion primeti da se kartica koristi neovlašćeno ili da je došlo ili dolazi do zloupotrebe kartice, ima pravo da konkretnu karticu blokira.

14. Mona Fashion zadržava pravo izmene uslova korišćenja, što korisnik može proveriti pregledom uslova korišćenja na veb-stranici www.monaonline.com

15. Podaci o ličnosti korisnika kartice se obrađuju u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, što je definisano Politikom privatnosti Mona Fashion-a.