Mona Fashion loyalty programom nagrađujemo vernost i poverenje naših kupaca brojnim pogodnostima za još ugodniju i pristupačniju kupovinu.

Ko može postati korisnik Mona Fashion loyalty kartice?

Korisnik loyalty kartice može postati svaka punoletna osoba koja popuni pristupnicu putem web shopa ili obrasca u maloprodajnim objektima.

Kako postati član loyalty programa putem web shop-a?

 1. Registruj se na Mona web shop.
 2. Prilikom registracije zaberi opciju: ''Želim da postanem član Loyalty programa i ostvarim dodatne pogodnosti.''
 3. Nakon registracije privremena loyalty kartica će ti biti poslata na adresu posle prve kupovine.

*Da bi kartica bila poslata potrebno je da prilikom poručivanja u prozoru predviđenom za komentar kupca napišeš da želiš izradu loyalty kartice.

Kako postati član loyalty programa u maloprodajnim objektima?

U svakom prodajnom objektu u Srbiji možeš pronaći pristupnicu, odnosno liflet koji je potrebno ispuniti. Nakon ispunjavanja lifleta i obavljanja prve kupovine na korišćenje dobijaš privremenu Mona Fashion loyalty karticu.

Kako koristiti Mona Fashion loyalty karticu?

Karticu možeš koristiti prilikom kupovine u svim prodajnim objektima u Srbiji ili na web shop-u. Prilikom kupovine na web shop-u neophodno je biti prijavljen i uneti ID kartice u prozor koji se pojavi kada klikneš na korpu.

Pogodnosti Mona Fashion loyalty kartice

Na privremenoj kartici koju dobijaš beleže se i sabiraju sve naredne kupovine. Dostizanjem iznosa od 50.000 RSD stiče se pravo na Mona Fashion standard loyalty karticu te pravo na popust od 5%. Visina popusta zavisi od iznosa na kartici što je definisano u tabeli ispod:
 

Vrednost kupovine u iznosu od Visina popusta
50.000 RSD 5%
150.000 RSD 10%
250.000 RSD 15%

 

Bonitetni period u kojem se sabiraju vrednosti kupovina traje do kraja kalendarske godine u kojoj je loyalty kartica izdata. Iznos na kartici kojim započinješ sledeću godinu je 0 RSD. Sa druge strane, pravo na popust traje u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini. Izuzetak od ovog pravila važi samo u slučaju ako korisnik ostvari pravo na popust od 15%. U tom slučaju popust važi u tekućoj i naredne dve godine.

Gde možeš iskoristiti popuste?

Stečeni popust možeš iskoristiti prilikom kupovine na web shop-u i u prodajnim objektima Mona Fashion d.o.o. na teritoriji Republike Srbije. Popust se obračunava i na artikle sa već sniženom cenom, bez obzira na sredstvo plaćanja.

Gubitak Mona Fashion loyalty kartice

U slučaju gubitka ili krađe Mona Fashion loyalty kartice korisnik je obavezan prijaviti nestanak iste na broj telefona +381 11 26 26 069. Nakon toga, korisniku će se dodeliti nova zamenska kartica na koju će biti prenete sve do tada ostvarene pogodnosti.

Budi u toku s najnovijim informacijama

Potpisivanjem pristupnice postaješ korisnik Mona Fashion loyalty kartice, usaglašavaš sa svim uslovima navedenih pravila te pristaješ da primaš promotivne i informativne materijale modne kuće Mona Fashion.

Za sva dodatna pitanja, možeš nas kontaktirati putem broja +38111 3284396.

 

Opšti uslovi za izdavanje i upotrebu programa lojalnosti

 1. Uslovi definišu izdavanje i upotrebu kartica lojalnosti, čiji je izdavalac i vlasnik Mona Fashion d.o.o. Beograd-Stari grad (u daljem tekstu: “Mona Fashion”), Dračka 3, matični broj: 21604909, PIB: 112088164.

 2. Korisnik kartice je punoletno lice, koje je popunilo pristupnicu za dobijanje kartice lojalnosti, koja je dostupna na veb-stranici www.monaonline.com ili popunila obrazac u maloprodajnim objektima, koji posluju u sastavu Mona Fashion-a.

 3. Prodaja robe u okviru programa lojalnosti predstavlja poseban prodajni podsticaj gde Mona Fashion pod jasno definisanim uslovima određenim pogodnostima nagrađuje kupce za njihovu vernost.

 4. Nakon registracije kupac dobija privremenu karticu lojalnosti, na kojoj mu se beleže i sabiraju naredne kupovine. Nakon potrošenih 50.000,00 RSD u online prodavnici i Mona Fashion maloprodajnim objektima, kupac stiče pravo na “standard loyalty karticu”.

 5. Korisnik “standard loyalty kartice” ostvaruje popust u sledećem iznosu:

           L  5% na vrednost kupovine u iznosu preko 50.000 RSD;

           L  10% na vrednost kupovine u iznosu preko 150.000 RSD;

           L  15% na vrednost kupovine u iznosu preko 250.000 RSD.

 1. Navedeni popusti se mogu iskoristiti za celokupan asortiman Mona Fashion.

 2. Bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine traje do isteka kalendarske godine u kojoj je kartica lojalnosti izdata. Pravo na popust traje u toku kalendarske godine u kojoj je kartica izdata, kao i u narednoj kalendarskoj godini od dana izdavanja.

 3. Izuzetno od prethodne tačke, bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine je 2 kalendarske godine od dana sticanja prava na popust, u slučaju kada korisnik ostvari pravo na popust od 15%.

 4. Popust sa kartice lojalnosti se obračunava bez obzira na drugi postojeći popust i sredstvo plaćanja.

 5. Kartica lojalnosti se izdaje na ime i samo je ovlašćeni korisnik može koristiti i ostvarivati popust po tom osnovu.

 6. Ukoliko karticu lojalnosti ne koristi ovlašćeni korisnik, čije je ime naznačeno na kartici, popust neće biti obračunat, a ukoliko postoje učestali pokušaji nepravilnog korišćenja kartice lojalnosti, Mona Fashion zadržava pravo da karticu lojalnosti blokira, nakon upućenog upozorenja korisniku kartice.

 7. Ukoliko je kartica lojalnosti ukradena ili oštećena, korisnik je dužan da javi Mona Fashion-u, na mejl _______, nakon čega će mu konkretna kartica biti blokirana, a nakon popunjenog zahteva, biti izdata nova kartica.

 8. Ukoliko Mona Fashion primeti da se kartica koristi neovlašćeno ili da je došlo ili dolazi do zloupotrebe kartice, ima pravo da konkretnu karticu blokira.

 9. Mona Fashion zadržava pravo izmene uslova korišćenja, što korisnik može proveriti pregledom uslova korišćenja na veb-stranici www.monaonline.com

 10. Podaci o ličnosti korisnika kartice se obrađuju u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, što je definisano Politikom privatnosti Mona Fashion-a.

 11. Mona Fashion napominje da se kupovine na karticu lojalnosti ne mogu ubeležiti naknadno, već samo tokom stvarnog procesa kupovine.