Prodaja na rate putem platnih kartica Banca Intesa iz programa Visa, MasterCard i American Express bez kamate je moguća pod sledećim uslovima:

 • Za iznose od 3.000,00 RSD do 10.000,00 RSD odobrava se prodaja na 3 jednake mesečne rate;

 • Za iznose preko 10.000,00 RSD do 50.000,00 RSD odobrava se prodaja na 6 jednakih mesečnih rata;

 • Za iznose preko 50.000,00 RSD odobrava se prodaja na 12 jednakih mesečnih rata.

 • Minimalan iznos za kupovinu robe na rate putem platnih kartica je 3.000,00 RSD.

 • Na zahtev potrošača prodavac može potrošaču odobriti da plati kupljenu robu u manjem broju rata od navedenih broja rata.


Uslovi prodaje na rate bez kamate Dina karticom Banke Poštanska štedionica  su:

 • Za iznose od 3.000,00 rsd do 10.000,00 rsd odobrava se prodaja na 3 mesecne rate

 • Za iznose preko 10.000,00 rsd odobrava se prodaja na 6 mesecnih rata.


Plaćanje kupljene robe čekovima građana sa odloženim rokom plaćanja bez uvećanja je moguće pod sledećim uslovima:

 • Za iznose od 3.000,00 RSD do 10.000,00 RSD odobrava se prodaja na 3 jednake mesečne rate;

 • Za iznose preko 10.000,00 RSD do 50.000,00 RSD odobrava se prodaja na 6 jednakih mesečnih rata;

 • Minimalan iznos za kupovinu robe na rate putem čekova građana je 3.000,00 RSD.

 • Kupac je u obavezi da prilikom kupovine dostavi i popuni čekove za celokupan iznos kupljene robe koju plaća čekovima.