Program lojalnosti

Mona Fashion loyalty programom nagrađujemo vernost i poverenje naših kupaca brojnim pogodnostima za još ugodniju i pristupačniju kupovinu.

Ko može postati korisnik Mona Fashion loyalty kartice?

Korisnik loyalty kartice može postati svaka punoletna osoba koja popuni pristupnicu putem veb-stranici ili obrasca u maloprodajnim objektima.

Kako postati član loyalty programa putem web shop-a?

 1. Registrujte se na Mona web shop.
 2. Prilikom registracije izaberite opciju: ''Želim da postanem član programa lojalnosti i ostvarim dodatne pogodnosti.''
 3. Nakon registracije privremena loyalty kartica će ti biti poslata na adresu posle prve kupovine.

*Da bi kartica bila poslata potrebno je da prilikom poručivanja u prozoru predviđenom za komentar kupca napišete da želite izradu kartice lojalnosti.

Kako postati član loyalty programa u maloprodajnim objektima?

U svakom prodajnom objektu u Srbiji možete pronaći pristupnicu, odnosno liflet koji je potrebno ispuniti. Nakon ispunjavanja lifleta i obavljanja prve kupovine na korišćenje dobijate privremenu Mona karticu lojalnosti.

Kako koristiti Mona karticu lojalnosti?

Karticu možete koristiti prilikom kupovine u svim prodajnim objektima u Srbiji ili na veb-stranici. Prilikom kupovine na veb-stranici neophodno je biti prijavljen i uneti ID kartice u prozor koji se pojavi kada kliknete na korpu.

Unosom kartice lojalnosti prilikom kreiranja porudžbine, kupovina će se naći na Vašoj kartici na dan izdavanja računa koji se može razlikovati od datuma kreiranja porudžbine.

Pogodnosti Mona Fashion loyalty kartice

Na privremenoj kartici koju dobijate beleže se i sabiraju sve naredne kupovine. Dostizanjem iznosa od 50.000 RSD stiče se pravo na Mona standard karticu lojalnosti te pravo na popust od 5%.  Od svake naredne kupovine nakon predjenog praga. Visina popusta zavisi od iznosa na kartici što je definisano u tabeli ispod:
 

Vrednost kupovine u iznosu od   Visina popusta  
50.000 RSD 5%
150.000 RSD 10%
250.000 RSD 15%

 

Bonitetni period u kojem se sabiraju vrednosti kupovine traje tokom jedne kalendarske godine. Iznos na kartici kojim započinjete sledeću godinu je 0 RSD. Sa druge strane, pravo na popust traje u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini. Izuzetak od ovog pravila važi samo u slučaju ako korisnik ostvari pravo na popust od 15%. U tom slučaju popust važi u tekućoj i naredne dve godine.

Gde možete iskoristiti popuste?

Stečeni popust možete iskoristiti prilikom kupovine na veb-stranici i u prodajnim objektima Mona Fashion d.o.o. na teritoriji Republike Srbije. Popust se obračunava i na artikle sa već sniženom cenom, bez obzira na sredstvo plaćanja, osim za artikle koji su već sniženi 50% ili više u odnosu na prvobitnu cenu.
Na trenutna akcijska sniženja se navedeni izuzetak ne odnosi.

Gubitak Mona Fashion loyalty kartice

U slučaju gubitka ili krađe Mona Fashion loyalty kartice korisnik je obavezan prijaviti nestanak iste. Ako je kartica otovrena u maloprodajnom objektu potrebno je kontaktirati radnju, sa druge strane ako je kartica otvorena u internet prodavnici nestanak je potrebno prijaviti na broj telefona +38111/32-84-396 ili mejl korisnickiservis@mona.rs. Nakon toga, korisniku će se dodeliti nova zamenska kartica na koju će biti prenete sve do tada ostvarene pogodnosti.

Budi u toku s najnovijim informacijama

Potpisivanjem pristupnice postajete korisnik Mona Fashion loyalty kartice, usaglašavate sa svim uslovima navedenih pravila te pristajete da primate promotivne i informativne materijale modne kuće Mona Fashion.

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na broj +38111/32-84-396.

Opšti uslovi za izdavanje i upotrebu programa lojalnosti

 1. Uslovi definišu izdavanje i upotrebu Mona Fashion kartica lojalnosti, čiji je izdavalac i vlasnik Mona Fashion d.o.o. Beograd-Stari grad (u daljem tekstu: „Mona Fashion”), Dračka 3, matični broj: 21604909, PIB: 112088164.

 2. Korisnik kartice je punoletno lice, koje je popunilo pristupnicu za dobijanje kartice lojalnosti, koja je dostupna na veb-stranici www.monaonline.com ili popunila obrazac u maloprodajnim objektima, koji posluju u sastavu Mona Fashion-a.
 3. Prodaja robe u okviru programa lojalnosti predstavlja poseban prodajni podsticaj gde Mona Fashion pod jasno definisanim uslovima određenim pogodnostima nagrađuje kupce za njihovu vernost.
 4. Nakon registracije kupac dobija privremenu karticu lojalnosti, na kojoj mu se beleže i sabiraju naredne kupovine. Nakon potrošenih 50.000,00 RSD u online prodavnici i Mona Fashion maloprodajnim objektima, kupac stiče pravo na standard loyalty kartice”.
 5. Korisnik “standard loyalty kartice” ostvaruje popust u sledećem iznosu:

  L  5% na vrednost kupovine u iznosu preko 50.000 RSD; 
  L  10% na vrednost kupovine u iznosu preko 150.000 RSD;

  L  15% na vrednost kupovine u iznosu preko 250.000 RSD. 
   
 6. Navedeni popusti se mogu iskoristiti za celokupan asortiman Mona Fashion, uz izuzetak iz tačke 9.

 7. Bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine traje do isteka kalendarske godine u kojoj je kartica lojalnosti izdata. Pravo na popust traje u toku kalendarske godine u kojoj je kartica izdata, kao i u narednoj kalendarskoj godini od dana izdavanja.

 8. Izuzetno od prethodne tačke, u slučaju kada korisnik ostvari pravo na popust od 15 %, bonitetni period u kome se sabiraju vrednosti kupovine traje do kraja kalendarske godine u kojoj je kartica lojalnosti izdata, dok pravo na popust traje u toku te i tokom naredne dve kalendarske godine.

 9. Popust sa kartice lojalnosti se obračunava bez obzira na drugi postojeći popust i sredstvo plaćanja, osim za artikle koji su već sniženi 50% ili više u odnosu na prvobitnu cenu. Na trenutna akcijska sniženja se navedeni izuzetak ne odnosi. U zbir ukupne vrednosti kupovine za bonitetni period ulazi kupovina svih artikala, bez obzira na popuste.

 10. Kartica lojalnosti se izdaje na ime i samo je ovlašćeni korisnik može koristiti i ostvarivati popust po tom osnovu.

 11. Ukoliko karticu lojalnosti ne koristi ovlašćeni korisnik, čije je ime naznačeno na kartici, popust neće biti obračunat, a ukoliko postoje učestali pokušaji nepravilnog korišćenja kartice lojalnosti, Mona Fashion zadržava pravo da karticu lojalnosti blokira, nakon upućenog upozorenja korisniku kartice.

 12. Ukoliko je kartica lojalnosti ukradena ili oštećena, korisnik je dužan da javi Mona Fashion-u, na mejl korisnickiservis@mona.rs, nakon čega će mu konkretna kartica biti blokirana, a nakon popunjenog zahteva, biti izdata nova kartica.

 13. Ukoliko Mona Fashion primeti da se kartica koristi neovlašćeno ili da je došlo ili dolazi do zloupotrebe kartice, ima pravo da konkretnu karticu blokira.

 14. Mona Fashion zadržava pravo izmene uslova korišćenja, što korisnik može proveriti pregledom uslova korišćenja na veb-stranici www.monaonline.com.

 15. Podaci o ličnosti korisnika kartice se obrađuju u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, što je definisano Politikom privatnosti Mona Fashion-a.

 16. Mona Fashion napominje da se kupovine na karticu lojalnosti ne mogu ubeležiti naknadno, već samo tokom stvarnog procesa kupovine.

 17. Unosom kartice lojalnosti prilikom kreiranja porudžbine, kupovina će se naći na Vašoj kartici na dan izdavanja računa koji se može razlikovati od datuma kreiranja porudžbine.

POSTANITE DEO PROGRAMA LOJALNOSTI