Prodavnica se nalazi u sklopu Gradskog trgovinskog centra.