Prodavnica se nalazi na šetalištu u sklopu TC Piramida. Iza prodavnice je centralna zgrada TC Piramida.