Prodanica se nalazi na samom Trgu Nikole Đurkovića ispod Sahat kule u blizini Kanli kule.Pored prodavnice su stepenice koje vode ka luci.