Prodavnica se nalazi u centru grada, u blizini opštine i Trga partizana.