Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja Mona internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Mona Fashion d.o.o. Beograd - Stari grad (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Mona internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima, kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.

Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Mona Fashion d.o.o. Beograd - Stari grad. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem (u daljem tekstu: “Potrošač” u Internet prodavnici).

Mona internet prodavnica omogućava Potrošačima korišćenje usluga i sadržaja svoje stranice, a prava i obaveze Prodavca i Potrošača su regulisana dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge stranice www.monaonline.com . Korišćenjem bilo kojeg dela stranice, smatra se da su Potrošači upoznati Uslovima korišćenja Mona internet prodavnice, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Mona internet prodavnica može revidirati Uslove korišćenja u bilo kojem trenutku, ažuriranjem ovog dokumenta. Uslovi korišćenja su obavezujući za Potrošače,
te savetujemo da se redovno posećuju, radi pregleda eventualnih izmena.

REGISTRACIJA

Potrošač prihvata propozicije ovog sajta samim činom registracije. Proces registracije je izuzetno jednostavan i od Potrošača zahteva samo osnovne podatke. Prilikom registracije Potrošač popunjava formular, a svaki naredni put je dovoljno da se Potrošač samo uloguje na svoj nalog. Kao registrovani član Potrošač ima mogućnost da u svako doba podnese zahtev da se iščlanjenje, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka, u roku od 7 do 10 dana od dana kada zahtev bude primljen.

PROCES PORUČIVANJA

Sve informacije o procesu kupovine možete pogledati na KAKO KUPITI.

USLOVI I NAČINI ISPORUKE

Za više informacija o uslovima i načinu isporuke kliknite OVDE.

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti pouzećem ili putem interneta platnim karticama VISA, Maestro, Amex ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko interneta (za plaćanje karticom je neophodna prethodna registracija). Potrošač kreira porudžbenicu klikom na taster POTVRDITE. U trenutku kada Potrošaču stigne potvrda porudžbenice od strane Mona internet prodavnice, Potrošač preuzima obavezu plaćanja i preuzimanja naručene robe, a Mona internet prodavnica preuzima obavezu slanja poručenog artikla Potrošaču, ukoliko je dostupan.

Plaćanje gotovinom pri isporuci pošiljke: 

Opcija plaćanja pouzećem omogućuje Potrošaču da plati vrednost porudžbine prilikom dostave poručene robe. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, kuriru prilikom same isporuke na navedenu adresu.

Plaćanje platnim karticama: 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

*Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja se biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu banke (EUR) prema kursu Narodne banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Cene u Mona internet prodavnici

Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena bez prethodnog obaveštavanja kupaca, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca.

SAOBRAZNOST

" Mona Fashion d.o.o. Beograd je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Mona Fashion d.o.o. Beograd je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Ukoliko je Mona Fashion d.o.o. Beograd odgovorna za nesaobraznost proizvoda, sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Mona Fashion d.o.o. Beograd.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:
• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Više informacija o pravu potrošača na odustanak od ugovora možete saznati OVDE.

PRIMEDBE I REKLAMACIJE NA RAD INTERNET PRODAVNICE

Više informacija o reklamacijama možete pogledati OVDE.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Više informacija o Politici privatnosti možete pročitati OVDE.

POLITIKA KOLAČIĆA

O politici kolačića možete se detaljno informisati OVDE.

Završne odredbe

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.